Generace X

Jsi Generace X! Tedy patřil bys k ní, kdybys vyrostl v západní Evropě nebo v USA. Tady u nás se spíš setkáš s termínem Husákovy děti, a to není totožný termín. Najdeš i přesto společné znaky v popisu Generace X?

Generace X se odlišuje výrazně pesimistickým vnímáním světa. V době dospívání (čili v době, kdy se formují hodnoty), se ve společnosti poprvé objevují negativní společenské jevy – stačí si vzpomenout stav světové ekonomiky v 70. letech, na Studenou válku, rozšíření sexuálně přenosných hodnot (AIDS…), tvrdých drog, zvýšení rozvodovosti, atd. To neznamená, že všichni z Generace X stráví celý život v depresi, ale pro celou generaci je typické zpochybňování hodnot, větší důraz na individualismus a často je jí také připisován větší nezájem o společnost. Jsou také mnohem méně loajální a je těžké si je získat na svou stranu. Ale není vše jen negativní – Generace X si umí užívat život ve stylu Carpe Diem!