Zde můžeš pracovat také ty

Připravujeme pro vás nabídky práce z oboru techniky a přírodovědy.

Zaměstnavatelé

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

ATT00034.jpgATT00037.jpg
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. zaměstnává více než 1300 odborníků ve všech oborech svého zaměření. Průběžně vypisuje výběrová řízení na různé pozice od laborantů, přes pracovníky vědy a výzkumu, projektové manažery, až po projektanty, konstruktéry, výpočtáře apod. Uchazeč o práci může ovšem poslat svůj životopis, i když zrovna pro něj není vypsaná žádná vhodná pozice.  Více informací naleznete zde.

Techmania Science Center, o.p.s.

TSC logo

Přední česká instituce neformálního vzdělávání Techmania Science Center cíleně popularizuje technické a přírodovědné obory. Činí tak prostřednictvím celé řady aktivit: od provozu permanentních a putovních expozic přes vědecko technické show, populárně vzdělávací přednášky či semináře až po zapojení do celé řady českých i mezinárodních projektů zaměřených na popularizaci a komunikaci vědy.

Více informací naleznete zde.