Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou

15. srpen 2014

Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou 18. srpen 2014 - 22. srpen 2014 Předposlední prázdninový týden obsadí Univerzitu Pardubice a její fakulty žáci základních a středních škol. Na jeden týden se stanou vysokoškolskými studenty a absolvují speciální odborný program na jednotlivých fakultách. Čeká na ně netradiční vědecká zábava uprostřed kampusu i sportovní vyžití.

pondělí 18. srpna přivítá Univerzita Pardubice šedesátku nových studentů, pro které připravila hned tři letní školy najednou – univerzitní vědecké day campy, letní školu technologie a řízení železniční dopravy a letní kurz chemie pro restaurování. Žáci se během jednoho týdne seznámí s univerzitním kampusem, běžným chodem na fakultách a zažijí atmosféru laboratoří a poslucháren. 

„Univerzitní letní škola proběhne formou denních kempů od 8 do 17 hodin. Pro žáky je každý den na jedné fakultě připraven zajímavý zážitkový program, během něhož si vyzkouší práci vědců a celou řadu zajímavých úloh a pokusů z mnoha oborů. Za odměnu budou sbírat razítka do speciálních indexů,“ popisuje průběh univerzitní letní školy její hlavní organizátorka Ing. arch. Iva Svobodová z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.

Odpoledne si děti užijí zábavu při sportovních aktivitách a soutěžních hrách třeba s GPS. V úterý vyrazíme na výlet do Litomyšle na Fakultu restaurování a ze čtvrtka na pátek stráví účastníci jednu noc také na vysokoškolských kolejích, aby byl vysokoškolský život na zkoušku kompletní,“ doplnila program univerzitní letní školy Svobodová.

Nové studenty přivítá také Dopravní fakulta Jana Pernera, která pro ně zorganizovala speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení železniční dopravy. Dvanáctka středoškoláků absolvuje řadu odborných přednášek, podívá se do speciálních laboratoří dopravní fakulty a navštíví dopravní sál. Pestrý teoretický i praktický program plný zajímavostí ze světa železniční dopravy pro ně připravili lektoři z katedry technologie a řízení dopravy, ale i externí přednášející.

„Studenti stráví většinu času v našem dopravním sále, kde se seznámí s obsluhou zabezpečovacích a sdělovací zařízení typických pro železniční síť SŽDC. Vyzkouší si samostatně řídit provoz kolejiště podle připraveného jízdního řádu. Kromě toho budou studenti obeznámeni s problematikou nákladní železniční dopravy a moderních technologií využívaných v nákladní železniční přepravě,“ popisuje program odborné letní školy technologie a řízení dopravy její hlavní organizátor Ing. Ondřej Štěpán z Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera.

„Implementaci nabytých vědomostí si budou moci účastníci letní školy ověřit při modelování přepravních proudů v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Ve čtvrtek navíc vyrazíme také na exkurzi do seřaďovací stanice v Nymburce,“ dodal k programu letní školy Štěpán.

Nabídku letních škol uzavírá Fakulta restaurování, která pro zájemce uspořádala letní kurz Chemie pro restaurování. Kurz je určený pro žáky středních škol a zaměřuje se na využití tohoto přírodovědného oboru v oblasti péče o kulturní dědictví. Uskuteční se formou teoretické přípravy a praktické výuky, která zahrnuje práci v laboratoři a je zaměřena na odzkoušení vybraných technik, materiálů a představení vybraných výsledků vědy a výzkumu z oblasti chemie.

„V kurzu se studenti seznámí s obecným uplatněním anorganické a organické chemie v rámci obnovy kulturního dědictví. Lektoři jim také představí vybrané poznatky současné vědy a výzkumu z oblasti chemie, které byly v uplynulých letech řešeny na naší fakultě a nyní jsou běžnou praxí při restaurování uměleckých děl,“ řekla k programové skladbě kurzu Bc. Pavla Nováková z Fakulty restaurování, jedna z organizátorek letní školy.

„Během pěti dnů budou po chemické stránce představeny materiály památkových objektů, jako jsou kámen, nástěnná malba, omítka, papír a barevné povrchové úpravy. Studenti poznají mechanismus jejich degradace v různých podmínkách a postup při jejich záchraně a restaurování. V rámci jednotlivých kroků restaurování jim naši lektoři přiblíží nejnovější poznatky z oblasti čištění památek, odsolování, zpevňování a jejich povrchové úpravy. Nedílnou součástí bude seznámení se s chemickou podstatou používaných látek a mechanismu jejich účinku,“ uzavřela Nováková.

Letní školy pro žáky základních a středních škol potrvají po celý týden, od pondělí 18. srpna do pátku 22. srpna, kdy účastníci obdrží certifikáty o úspěšném absolvování. Univerzita Pardubice je pořádá v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (CZ.1.07/2.3.00/45.0013), který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788

Kalendář akcí

<< srpen 2020 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31