Zájem o absolventy počítačových oborů roste

28. říjen 2011

Firmy hledají odborníky pro významné odvětví české ekonomiky.

Informační a komunikační technologie se už staly významnou součástí ekonomiky České republiky, které připívají ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky ve světě. Podle údajů Českého statistického úřadu pracuje v tomto sektoru ve 33 000 firmách (velkých i zcela malých) celkem 141 000 zaměstnanců. Obrat těchto firem je 626 miliard korun.

Na pražském semináři o spolupráci vysokých škol a firem v oblasti výpočetní a komunikační techniky upozornil vedoucí katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT Vladimír Mařík, že příprava lidských zdrojů pro tuto oblast vázne.

Podobně jako další technické a přírodovědné obory, i sektor informačních a komunikačních technologií se dnes potýká s nedostatkem studentů.

Poptávka firem po absolventech vysokoškolských studijních oborů zaměřených na informační technologie bude převyšovat nabídku i v příštích letech, ukázal výzkum uskutečněný Fakultou informatiky Vysoké školy ekonomické a zveřejněný na semináři. Během následujících čtyř let si situace ještě zhorší kvůli slabým populačním ročníkům vstupujícím na vysoké školy – počet studentů nastupujících k vysokoškolskému studiu se sníží o 27 procent, uvádí výzkum.

Jak konstatoval Jiří Voříšek, prezident České společnosti pro systémovou integraci, což je sdružení počítačových firem, škol a státních institucí, zaměstnavatelé pod tlakem nedostatku odborníků snižují své nároky a na mnohá místa dříve rezervovaná pro absolventy magisterského studia, přijímají i bakaláře a připravují pro ně potřebné kurzy a školení, aby požadovanou práci zvádli.

Informační a komunikační technologie jsou však jen vyhroceným příkladem potřeby vysokoškolsky vzdělaných odborníků na technické a přírodovědní disciplíny, kterým dnes český průmysl nabízí mnohostranné uplatnění.