Vědecko-technické centrum v Roztokách prospěje také studentům ČVUT

13. listopad 2011

Středisko za 450 milionů korun u Prahy nabídne příležitosti strojařům.

Asi sto padesát vědců a dalších odborníků bude pracovat na vývoji a výzkumu motorů v Roztokách u Prahy. Výzkumníci se zaměří nejen na výzkum a vývoj spalovacích motorů, ale i motorů s alternativními pohony a konstrukcí vozidlových převodovek. Vědecko-technický park bude využívat Fakulta strojní Českého vysokého učení technického společně se soukromými firmami. Jak říká proděkan fakulty Jan Macek, požadavky praxe kladou nároky hlavně na zvyšování účinnosti motorů a snižování emisí, které jsou z nich vypouštěny.

Vědecký park je zatím ve zkušební provozu, protože tam teprve bude instalována většina technologií potřebných k výzkumu. "V plném provozu bude od března příštího roku," řekl při otevření parku Marcel Soural, ředitel společnosti Trigema, která je zakladatelem projektu.

Na celkovém financování se kromě této firmy podílejí stát a Evropská unie.

Podle představ o budoucích výzkumných cílech se budou místní technici snažit zmenšovat rozměry klasických spalovacích motorů. U elektromobilů samozřejmě budou sledovat jejich účinnost, aby snižovaly zpoždění za spalovacími motory.

Vědecký park patří společnosti Trigema, která většinu pronajímá ČVUT. Zhruba pětina prostor bude využita pro soukromý výzkum.

Budova o pěti patrech má celkem 4 200 čtverečních metrů plochy. V přízemí se nacházejí pracoviště pro výzkum spalovacích motorů a válcová brzda, na níž se zkoumají vozidla. V dalším patře je výzkumné pracoviště převodovek, hybridních motorů a palivových článků. Zbytek budovy slouží jako kancelářské prostory a technické zázemí pracovníků.

 Více informací