Přírodovědci ukázali žákům základních škol svůj svět

12. září 2011

Zážitkový městský tábor umožnil dětem pohladit si hada a pohrát si s chemií.

Pro školáky od šesti do patnácti let se zájmem o přírodu jej v létě pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Účastníci si – mimo jiné – vyzkoušeli, jak se mikroskopem nahlíží do světa nepatrných rozměrů, kam prosté oko nevidí, zjistili, že mnohonožky a štíři jsou pro přírodovědce něžnými tvory a že hadi nejsou slizcí. K tomu si zkusili hrátky s chemickými pokusy a navštívili několik pražských muzeí. Program byl pro zúčastněné holky a kluky zdarma.

"Hlavním cílem bylo přinést dětem pozitivní zážitek v oblastech, kde se jim zážitků na základních a středních školách bohužel nedostává," hodnotí proděkan Přírodovědecké fakulty Jan Černý. "Přitom se přírodovědné obory přímo nabízejí pro experimentování, analyzování, stimulování těch nejvyšších mozkových center. Děti si z tábora určitě odnesou pocit, že práce vědce je pro ně teď mnohem srozumitelnější, že byly u toho a že vědci i studenti přírodovědné školy jsou normální lidé," dodává s tím, že díky tomu by se účastníci v budoucnu mohli pro studium přírodních věd sami rozhodnout.

Více informací na Facebooku