Nejvýkonnější výzkumný laser na světě bude v Česku, zaměstná i mladé odborníky

22. srpen 2011

Stokrát silnější než dnešní nejvýkonnější výzkumné lasery na světě bude zařízení v Dolních Břežanech u Prahy. Jeho financování schválila Evropská komise. Přístroj označovaný zkratkou ELI (Extreme Light Infrastructure) bude vybudován do konce roku 2015, zabere budovu o rozměrech 120 krát 140 metrů. Dokáže nahlížet do nitra hmoty a měl by prospět i domácímu průmyslu.

Na projektu bude spolupracovat čtyřicet výzkumných institucí ze třinácti zemí Evropské unie – a samozřejmě také čeští vědci i studenti.
"Máme velký zájem přilákat a zaměstnat talentované absolventy přírodovědných a technických oborů," říká vládní zmocněnec pro projekt laseru ELI, profesor Vlastimil Růžička. "Ve spolupráci s vysokými školami připravujeme doktorské studijní programy, na nichž se budou podílet i špičkoví zahraniční vědci. Na experimentech se bude ročně podílet až 120 studentů magisterských a doktorských programů. A už teď je zřejmé, že řadě absolventů nabídneme i pracovní uplatnění. Počítáme až se stovkou pracovních míst pro mladé vědce."
Z předpokládaných nákladů téměř sedmi miliard korun pokryjí evropské peníze 85 procent. Zhruba jednu miliardu zaplatí český stát.
Laser ELI dokáže každou minutu vytvořit světelný puls s energií miliardkrát větší, než je výkon reaktoru v Temelíně. "Puls však trvá jen nepatrně krátký okamžik, tisícinu biliontiny sekundy. A soustředěn je na tak malou plochu, že je neviditelná ani běžným mikroskopem," popisuje vědecký vedoucí projektu fyzik Bedřich Rus.
Záření tohoto laseru pronikající hmotou by mělo přinášet informace o struktuře materiálů, a tedy i tipy na výrobu materiálů s novými vlastnostmi. Stejně tak se díky laserovým paprskům dají získat znalosti o prostorové stavbě bílkovin v lidském těle. Právě prostorová stavba někdy ovlivňuje vlastnosti bílkovin, a tedy i to, jestli pak tělo díky nim funguje správně.
Poznatky z výzkumu v Dolních Břežanech by se tedy měly dát uplatnit v průmyslu, stejně jako v medicíně. Některé zdejší výzkumné projekty by pak měly sloužit i energetice, při zjištění, zda by se po iniciaci laserovým parskem mohla slučovat jádra izotopů vodíku v helium a uvolňovat energii.

Více informací o projektu