Mendelův rukopis se vrátil domů

11. únor 2012

mendel_green.jpg Jeden ze zásadních spisů s přírodovědnou tématikou se natrvalo vrací do České republiky: Mendelův originální rukopis shrnující jeho letité a vpravdě zásadní pokusy s rostlinami se po dlouhých politických jednáních dostává do majetku Mendelova muzea genetiky.

Neházejte hrách na stěnu, ale pod lupu

Když Johann Gregor Mendel začal na klášterní zahradě augustiniánského opatství v Brně experimentovat s hrachem a dělat první krůčky k tomu, aby se stal zakladatelem genetiky, jistě by ho ani nenapadlo, že v těchto prostorách bude jednou muzeum věnované jeho práci. A když psal svůj spis „Pokusy s rostlinnými hybridy“, tak jistě netušil, že jeho rukopis se budou po téměř sto padesáti letech snažit získat vlády několika států.

A vida, povedlo se to právě té české: rukopis z roku 1866, v němž augustiniánský řeholník Mendel shrnul své dosavadní pokusy, s nimiž ve stínu brněnského opatství začal v roce 1856, se po značném diplomatickém úsilí vrací do Brna, konkrétně do Mendelova muzea genetiky.

Na počátku byl hrachor...

Čím že je celý spis tak výjimečný? Kromě toho, že je psán Mendelovou vlastní rukou a umožňuje nám tedy sledovat myšlenky a poznámky jednoho z největších přírodovědců 19. století, je na něm zajímavé hlavně to, že představuje jedno ze základních děl, které formovalo moderní genetiku. Vždyť právě zde jsou zaznamenány první úvahy nad zákony dědičnosti, které slavný badatel nakonec formuloval tři (přečíst si o nich můžete třeba zde: Mendelovy zákony dědičnosti). A byl to právě tento spis, tedy „Pokusy s rostlinnými hybridy“ (německy „Versuche über Pflanzenhybriden“), v nichž Mendel své letité bádání s generacemi hrachů shrnul.

A co to znamená pro nás? Že Česká republika získala zpět jeden ze základních přírodovědných dokumentů. A že jej snad brzy budeme moci i vidět: Mendelovo muzeum genetiky zatím ještě neví, v jaké míře a jak často rukopis zpřístupní veřejnosti. Až však odborníci spis o rostlinných hybridech prozkoumají a shodnou se na režimu jeho vystavování, rozhodně si jej nenechají pro  sebe :-)

Bližší informace se dočtete zde: www.mendelmuseum.muni.cz

 Mendelův rukopis

Profilové foto: Motiv popularizačního trička. Zdroj: http://www.mentalfloss.com/store/Gregor-Mendel-T-Shirt.

Foto: Mendelův rukopis. Autor: Robert Janás. Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR.