Jedenáctidenní Týden vědy a techniky se úspěšně rozjel

3. listopad 2011

Co dělají vědci ve výzkumném ústavu, který by vás třeba mohl zajímat? Můžete se jít podívat a také se jich přímo zeptat.

Od 1. do 11. listopadu probíhá Týden vědy a techniky, který už pojedenácté pořádají po celé republice ústavy Akademie věd ČR ve spolupráci se čtyřiceti partnerskými organizacemi - vysokými školami, muzei, knihovnami, i třeba energetickou skupinou ČEZ. Organizátoři připravili tolik akcí, že by jim kalendářní, sedmidenní týden vůbec nestačil.

"Chceme ukázat a také srozumitelně - i pro laiky - vysvětlit, čím se vědci a technici zabývají," řekl předseda Akademie věd Jiří Drahoš. "Podívat se může přijít každý, kdo má zájem. Pokud při tom inspirujeme mladé lidi k tomu, aby se vědě a technice v budoucnu věnovali, nebo připomeneme kapitánům průmyslu, že jim máme co nabídnout, budeme rádi," dodal.

 Pozornost středoškolákům

 Festival je určen celé veřejnosti, zvláštní pozornost však věnuje studentům středních škol, kterým umožňuje nejen nahlédnout do atraktivních vědeckých pracovišť a laboratoří, ale i dozvědět se více o tom, jak vědci přemýšlejí. "Možná je tento zážitek ovlivní v poznání, že techniky není třeba se bát. Technicky vzdělané odborníky budeme potřebovat, bez nich si ekonomický rozvoj naší země nelze představit," zdůraznil Jiří Drahoš.

Organizátoři nabízejí tři stovky akcí. Připravili širokou nabídku exkurzí, přednášek o nejnovějších trendech v oblasti vědy a techniky, které přednesou čeští i zahraniční odborníci, či diskusí ve vědeckých kavárnách. Představí některé své výzkumné projekty a předvedou nejmodernější vědecké přístroje. Přichystali také promítání odborněji zaměřených filmových dokumentů a 25 výstav.

Loni na Týden vědy a techniky přišlo přes třicet tisíc návštěvníků. Letos organizátoři předpokládají, že jich bude ještě víc.

Organizátoři však doporučují přihlásit se na každou akci předem. "Zájem je veliký, některé akce už mohou být nedostupné," připomíná Karina Nováková z organizačního štábu.

 V každém kraji něco děje

 Jednoznačně nejvíce akcí se uskuteční v Praze, v níž sídlí největší počet akademických ústavů. Pro zájemce však je připraven program v každém krajském městě i na dalších místech.

Hlavní město nabídne každý den hned několik exkurzí, diskusí a přednášek v širokém spektru témat od lidského zdraví přes kosmonautiku až po kriminalistické vědy. Jiná města se více zaměří na to, co je specializovanou náplní práce tamních vědců. Například České Budějovice, proslulé biologickými disciplínami, nechají zájemce nahlédnout do genetiky, projít si entomologický či hydrobiologický ústav či diskutovat o geneticky upravených rostlinách.

Energetická skupina ČEZ zve veřejnost na návštěvu do svých elektráren, jaderných, uhelných i vodních.

 Podrobné informace