GLORIA – Globální inteligentní síť robotických dalekohledů pro e-vědu

10. únor 2012

Gloria Odborníci z Astronomického ústavu AV ČR, Fyzikálního ústavu AV ČR a ČVUT v Praze přišli se zajímavou myšlenkou – „Čím více očí bude sledovat oblohu, tím více a významnějších vědeckých objevů lze očekávat”.

V tomto duchu se pak rozhodli realizovat nový vědecký projekt GLORIA (GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e‑Science, čili Globální inteligentní síť robotických dalekohledů pro e‑vědu). Program spočívá ve spojení 17 robotických dalekohledů, které jsou v současné době v provozu či vývoji, do jednotné inteligentní sítě. Zapojit se bude moci prakticky každý, včetně amatérských astronomů a učitelů, studentů či žáků škol ze všech světadílů. Jedinou podmínkou je přístup na internet. GLORIA se stane historicky první světovou sítí robotických astronomických dalekohledů s veřejným přístupem.

Velká pozornost se v projektu věnuje zapojení a výuce dětí a mládeže. Čeká je například příprava pěti živých internetových vysílání unikátních astronomických úkazů. Jde mimo jiné o úplná a od nás neviditelná zatmění Slunce a Měsíce, nebo o přechod Venuše přes sluneční disk. Velkým lákadlem pro žáky, studenty, učitele i rodiče bude i možnost sledování objektů na jižní obloze, které běžně nevidíme, díky dalekohledům umístěných u protinožců.

Projekt GLORIA podpořila v rámci rámcového programu FP7 Evropská unie. S realizací zprovoznění nové sítě pozorovatelů se počítá v letech 2012‑2014 a podílet se na ní bude 13 institucí ze Španělska, Itálie, Ruska, Polska, Chile, Irska, Velké Británie a České republiky. Mladí Češi budou spolupracovat i na dvou zahraničních pracovištích.

Více informací naleznete na http://3pol.cz/1146-gloria-prenese-nocni-oblohu-i-do-skolnich-trid.

Gloria 1