Exkluzivní informace z celé ČR již dnes

23. červen 2011

Právě spuštěná stránka www.generaceY.cz je zárodkem portálu s ambicí podpořit zájem o technické a přírodovědné obory. Stránka, jinak ještě statická, již od této chvíle publikuje aktuality a informuje o zajímavých akcích v celé České republice. Exkluzivním zdrojem našich informací je síť spolupracovníků ve všech regionech.

Portál generaceY.cz v nadcházejících měsících rychle poroste. Své informace tu pak najdou všichni, kteří se o technické a přírodovědné obory z nějakého důvodu zajímají:

Žáci základních škol

  • Odkazy na zábavné i výukové weby, hry, soutěže, časopisy

Studenti středních škol

  • Pomoc s problémy ve fyzice, chemii, matematice nebo biologii; od září budou na spřízněné facebookové stránce k dispozici naši online konzultanti

  • Informace o studijních možnostech na vysokých školách včetně úplného přehledu studijních oborů

Pedagogové

  • Šablony výukových hodin

  • Diskuzní fórum pro výměnu zkušeností

  • Tipy na osvědčené, nenáročné pokusy

Zaměstnavatelé

  • Nabídka zaměstnání i odborných stáží a praxí

  • Popisy možností odborného růstu potenciálních zaměstnanců

Rodiče, studijní poradci, novináři

  • Aktualizované informace o perspektivách technických a přírodovědných oborů

Perspektiva technických a přírodovědných oborů je leitmotivem celé webové stránky. Sekce s tímto názvem bude shrnovat argumenty vysvětlující jakou příležitostí pro uplatnění tyto obory představují, jaká je po absolventech těchto oborů poptávka, jak jsou finančně ohodnoceni. Na přípravě tohoto materiálu spolupracujeme mj. s MPSV, MPO, agenturou Czechinvest a řadou významných firem.