Discovery Weeks se loučí

8. říjen 2011

Posledními akcemi se uzavírá projekt podpory technických a přírodovědných oborů v Praze, středních Čechách a na Liberecku.

Exkurzemi do libereckého IQ parku, návštěvou pardubické továrny na průmyslové výbušniny Explosia a Výzkumného ústavu průmyslové chemie a dále také řadou besed se špičkovými odborníky například o pokrocích informatiky, o rostlinných biotechnologiích a genetickém inženýrství nebo třeba o současných perspektivách jaderných elektráren – tím v říjnu končí roční projekt Discovery Weeks pro studenty a pedagogy středních škol v Praze, Středočeském kraji a Libereckém kraji.

Pokud tedy pocházíte ze zmíněných regionů a vaše škola je do projektu zapojena, možná se ještě některých akcí zúčastníte.

"Věříme, že říjnové akce budou důstojnou tečkou za naším úsilím s cílem zatraktivnit technické a přírodovědné obory," řekl Václav Marek, jeden z manažerů projektu Discovery Weeks, jejž připravila společnost Česká hlava a který patří do programu podpory technických a přírodovědných oborů uskutečněného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podporovaného Evropskou unií.

 Více informací