Zaregistrujte se již nyní na 1. dětskou vědeckou konferenci

18. duben 2012

21. červen 2012 - 22. červen 2012 Ve dnech 21. až 22. června 2012 pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v rámci projektu Podpora technických a přírodovědných oborů, 1. dětskou vědeckou konferenci. Tento unikátní projekt je určen pro všechny zájemce ve věku 10 až 15 let. Zúčastnit se mohou jednotlivci či skupiny prostřednictvím prezentace, plakátu nebo projektu. Účast na konferenci, občerstvení a ubytování je zdarma.  

 „Věříme, že konference přinese dětem plno jedinečných zážitků. Na našich tematických táborech a dalších akcích si děti mohou vyzkoušet práci vědce v terénu či laboratoři. Neméně důležitou složkou vědecké práce je rovněž sdílení výsledků výzkumu s ostatními kolegy. K současné vědě také neodmyslitelně patří práce v týmu. A právě tyto dva důležité aspekty  budou moci děti zažít v rámci konference,“ říká Kateřina Chmelíková, koordinátorka a manažerka projektu a dodává: „Poznají zde nové přátele se stejnými zájmy, seznámí se se skutečnými odborníky, vyzkouší si prezentovat svoje znalosti před ostatními. Zjistí také, jak to chodí na vědeckých konferencích, a za svoji účast získají na památku certifikát.“

Zájemci se mohou zaregistrovat pomocí formuláře na http://www.generacey.cz, kde uvedou, zda se rozhodli zúčastnit jako jednotlivci či v rámci „vědeckého týmu“. Vyberou si nějaké přírodovědné či technické téma, které je zajímá, a zvolí si formu prezentace – plakát, projekt či 10 – 15 minutovou prezentaci. V několika větách sepíší, o čem projekt bude, a potom ho již ve dnech 21. - 22. června 2012 pojedou do Národní technické knihovny v Praze představit ostatním. 

Své příspěvky mohou účastníci přihlásit do některé z následujících kategorií:

  1. Vědy o Zemi

(geografie, geologie, meteorologie, mineralogie, paleontologie,...)

  1. Živá příroda

(biologie, zoologie, antropologie, botanika, ekologie,...)

  1. Hi-tech

(technika, počítače, kosmonautika, astronomie,...)

  1. Chemická a fyzikální kouzla

(chemické a fyzikální jevy a pokusy,…)

1. dětská vědecká konference vznikla v rámci projektu IPN PTPO (Podpora přírodovědných a technických oborů). Jejím hlavním cílem je zprostředkovat dětem jedinečné zážitky z vědeckého prostředí a motivovat je tak k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů.

Více informací, včetně podrobného programu a návodu na provedení registrace, naleznete na www.generacey.cz .

 

Kontakt

Miroslava Dvořáková
PR a tiskový servis IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Email: miroslava.dvorakova@msmt_cz

  

O projektu Generace Y

Projekt Generace Y vznikl v rámci projektu Ipn (Individuální projekty národní) Podpora technických a přírodovědných oborů. Cílem projektu je popularizace těchto oborů jak u široké veřejnosti, tak u zájemců o studium. Reaguje tak na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. Generace Y se zaměřuje na zavedení systému marketingové podpory na takto orientovaných vysokých školách.  Projektové aktivity stojí na třech pilířích - "motivační aktivity", "komunikace vědy" a "podpora výuky". Projekt je koncipován s důrazem na trvalou udržitelnost. Více informací k projektu naleznete na www.generacey.cz