PRŮVODCE TEENAGERA NA CESTĚ K TECHNICKÝM A PŘÍRODOVĚDNÝM OBORŮM – konference, která překvapila

24. září 2011

2010 foto Londesborugh 5 Účastníci oceňovali neakademické pohledy odborníků zvenčí, štědrý rozsah praktických seminářů i neformální atmosféru, která vybízela k diskuzi.

Průvodce teenagera na cestě k technickým a přírodovědným oborům, takový byl podtitul konference, která byla vyvrcholením aktivit Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů v letošním roce. Uskutečnila se 15. a 16. září v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. 17. září na ni bezprostředně navazoval interaktivní seminář věnovaný komunikaci vysokých škol.

Dramaturgie konference měla za cíl představit Generaci Y, skupinu dnešních potenciálních studentů, odpovědět na otázku, jak ji zaujmout pro matematiku, fyziku, biologii či chemii a následně pro studium souvisejících specializací na vysokých školách. Marketingové úsilí vysokých škol se v této souvislosti neobejde bez rostoucího povědomí o perspektivách technických a přírodovědných oborů. I o tom a o technikách, jak toho dosáhnout, byla řeč. Přednášejícími byli mimo jiné takové osobnosti jako Doris Jorde, prorektorka Univerzity v Oslu a spoluorganizátorka úspěšného evropského projektu S-Team, Jan Binar, ředitel reklamní agentury McCann-Erickson, Michael Londesborough, britský vědec působící v Akademii věd, veřejnosti známý díky svým populárním televizním pořadům, Ondřej Vrtiška, redaktor časopisu Týden a mnozí další.  

Sborník z konference doplněný o dvd bude k dispozici v následujících měsících, a to nejen účastníkům konference, nýbrž všem zájemcům z řad odborné veřejnosti. Výtah z prezentovaných materiálů bude rovněž k dispozici na webových stránkách projektu.

Kontakt:
Miroslava Dvořáková
PR a tiskový servis aktivity Komunikace vědy
Email miroslava.dvorakova@msmt_cz