Pozvání na konferenci Euprio 2011 (1. – 4. 9. 2011) na ČVUT v Praze

1. červen 2011

EUPRIO 25 th annivesary České vysoké učení technické v Praze bude v letošním roce hostit ve dnech 1. až 4. září výroční konferenci vysokoškolských pracovníků z oblasti komunikace, PR a marketingu s názvem Euprio.

Asociace EUPRIO se sídlem v Bruselu sdružuje pracovníky PR a marketingu evropských univerzit a institucí, které se zaměřují na vzdělávání a popularizaci vědy a výzkumu.

Českých členů, kteří by měli díky svému členství v této instituci řadu výhod a přístup k cenným informacím, odborným rešerším a studiím, zaměřených na PR a marketing v terciárním sektoru, je velice málo. Jedná se pouze o ČVUT v Praze, Univerzitu Pardubice, Univerzitu Palackého v Olomouci a Masarykovu univerzitu v Brně. Další evropské země mají průměrně univerzitních členů, jež jsou každoročně zvány na akce pořádané EUPRIO, v průměru 16. Nejcennější benefitem, který pramení z členství v organizaci EUPRIO, je však možnost vyměnit si zkušenosti a know-how s kolegy z evropských univerzit, začít pracovat na společných projektech a navázat vztahy pro budoucí zahraniční spolupráci.

Organizace EUPRIO, kromě jiných aktivit, každoročně pořádá výroční konferenci, kterou vždy hostuje některá z členských univerzit a které se vždy zúčastní v průměru 250 registrovaných účastníků.

V letošním roce se dostalo České republice té cti, že konference EUPRIO se svým mimořádným a historicky doposud nejatraktivnějším programem zavítá do Prahy. Hostitelem a pořadatelem konference, která se uskuteční ve dnech 1. – 4. září 2011, se stalo ČVUT v Praze. Akce se bude konat nejenom na samotné akademické půdě ČVUT, ale i v dalších prostorách, jako je Národní Technická knihovna, Betlémská kaple, Žofín Palác atd.

Jelikož je ČVUT organizátorem, mohlo si prosadit téma, které bude uchopeno 20 špičkovými odborníky z celého světa a které pokryje řadu oblastí PR a marketingové komunikace. Letošním tématem konference je "How to communicate knowledge transfer from research to practice", jelikož tato problematika, tj. popularizace vědy a techniky, trápí všechny univerzity v Evropě s ohledem na vývoj demografické křivky a řadu dalších faktorů. Tomu je tedy přizpůsoben i program a pozvaní mluvčí, kteří v průběhu tří konferenčních dní seznámí účastníky ve svých přednáškových Master Classes a workshopech s mnoha tématy, jež se pohybují přes krizovou komunikaci, recruitment studentů, dětské univerzity, fundraising, využití digitálních médií v oblasti komunikace vysokých škol až po téma role designu a vzdělávání a vice versa. Cílem těchto přednášek a workshopů je rozvést v menších skupinách diskusi a interakci mezi mluvčím a účastníky tak, aby se každý dozvěděl o daném tématu skutečně nejvíce.

ČVUT se podařilo získat pro svůj konferenční program skutečně významné osobnosti a odborníky na oblast komunikace vysokých škol – od prezidenta European Center for Strategic Management of Universities (Esmu) Franse Van Vughta, ředitele komunikace CERNu Jamese Gilliese, který pohovoří o všech PR okolnostech, jež doprovázely spuštění urychlovače částic, či ředitele European Research Council z Bruselu, pana Massimo Gaudina, který se věnuje sponzoringu univerzit. Pia Schreiber z Univerzity v Brémách pohovoří o významu a nutnosti rozvoje dětských univerzit, nejznámější popularizátor vědy z Čech Michael Londesborough předvede svojí verzi atraktivní komunikace směrem ke studentům středních škol.

Více informací o spekarech a jejich programu naleznete na: http://euprio.cz/speakers/

 Konferenční výhody pouze pro české členy.

Každý registrovaný účastník konference má v rámci své konferenční registrace nárok na 2 přednášky Master Class, 2 workshopy, Lectio Magistralis, hromadný interaktivní workshop European Café, občerstvení po celou dobu konference, bohatý sociální program a gala večeři v paláci Žofín.

Organizátorům akce se však podařilo ve spolupráci s MŠMT zajistit POUZE pro české účastníky navíc jednu přednášku a jeden workshop, a to vše v rámci stejného registračního poplatku. Chceme takto vyjít vstříc českým kolegům, kteří ještě neměli možnost seznámit se s akcí tohoto formátu, a věříme, že účast na konferenci bude pro Vás z tohoto důvodu o to zajímavější.

Standardní poplatek na konferenci je pro členské univerzity 495,- EUR, pro nečleny 700,- EUR. Domníváme se, že je však velice výhodné, zejména pokud byste měli zájem jet na konferenci ve více členech, stát se jako univerzita členem EUPRIO. Roční poplatek ve výši 200,- EUR vám tak nejenom ušetří registraci na konferenci, ale otevře cestu ke všem výhodám asociace.

Platby za konferenční poplatek a i případně za členský roční EUPRIO poplatek bude letos v českých korunách vzhledem k faktu, že ČVUT je pořadatel. Věříme, že tento proces, který usnadní administrativu a limituje další výdaje za převod měn, vám pomůže ve vašem rozhodnutí, zda se stát členem EUPRIO či zda se zúčastnit konference. S veškerou administrativou a poradenstvím je vám k dispozici Alexandra Hroncová z ČVUT (hroncova@vc_cvut_cz), zástupce za Českou republiku v asociaci EUPRIO. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte, prosím, na ní.

Věříme, že je patrné, že konference EUPRIO, která se letos v září uskuteční na půdě ČVUT, je naprosto specifická a výjimečná akce s jasným a odborným zaměřením na komunikaci vysokých škol, jež stojí v porovnání s evropskými univerzitami stále krůček pozadu. Jsme hrdí na to, že Vás můžeme pozvat na tak na první akce tohoto druhu a velikosti v České republice a že oceníte konference EUPRIO.

Více informací o konferenci naleznete na www.euprio.cz , více o organizaci EUPRIO naleznete na www.euprio.org

Kontakt:
Miroslava Dvořáková
PR a tiskový servis aktivity Komunikace vědy
Email miroslava.dvorakova@msmt_cz