Konference na téma „popularizace vědy“ představí vědecký projekt zpěvačky Björk i divadlo Isaaca Newtona pro malé děti

29. říjen 2012

Jedinečnou šanci dozvědět se nejnovější trendy ve výuce přírodovědných a technických oborů a popularizaci vědy mají všichni pracovníci školství, vědy a výzkumu.  Ve dnech 7. a 8. listopadu 2012 proběhne v Praze závěrečná konference Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů, kde vystoupí se svými příspěvky řada významných přednášejících z českých i zahraničních univerzit.

Kromě prezentace výsledků a výstupů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů se mohou účastníci těšit na konkrétní ukázky příkladů dobré praxe, zahraniční hosty a jejich zkušenosti z oblasti popularizace vědy a výzkumu mezi mladou generací.

„Závěrečná konference projektu Podpora technických a přírodovědných oborů bude zajímavou prezentací výsledků několikaleté práce odborníků z oblasti školství, vědy a výzkumu. Naším cílem bylo nalézt optimální cestu ke zvýšení motivace mladých lidí o tyto obory, ukázat atraktivní formy výuky pro učitele a přiblížit školám různé způsoby prezentace vědy a komunikace s médii i veřejností,“ říká Radim Chmelík, hlavní odborný garant projektu a dodává: „Osobnosti, které budou na konferenci vystupovat, jako například vedoucí marketingu a komunikace University of Iceland v Reykjavíku Jón Örn Guðbjartsson nebo Sheila Galt z Chalmers University, Gothenburg ve Švédsku či známý popularizátor vědy Michael Londesborough, jsou pro účastníky zárukou vysoké kvality této akce.“

Na konferenci představí garanti výstupy všech oblastí projektu – Motivační aktivity, Komunikace vědy a Podpora výuky. V rámci projektu proběhly po celém území České republiky stovky aktivit, které zasáhly téměř 130 tisíc účastníků. Jednalo se o tradiční a osvědčené, ale i zcela nové aktivity podporující zájem mladých lidí o vědu a techniku.

Mezi nejzajímavější konferenční příspěvky patří například workshop Sheily Galt, profesorky oboru Aplikovaný elektromagnetismus z Chalmers Univerzity ve švédském Gothenburgu. Sheila Galt představí svoji metodu sloučení vědy a divadla v příspěvku nazvaném „Isaac Newton – inspirace pro školáky“. Pomocí divadelního představení o životě a díle Isaaca Newtona Sheila Galt přiblížila žákům 4. – 6. tříd ZŠ srozumitelnou a hravou formou fyzikální experimenty, pokusy a pojmy jako gravitace, pohyb planet nebo optické spektrum.

Unikátní projekt na podporu popularizace vědy bude prezentovat Jón Örn Guðbjartsson z University of Iceland v Reykjavíku. „Björk a Biophilia. Spojení hudby a vědy“ je hudební vědecký počin, na kterém se podílí známá islandská zpěvačka a umělkyně  Björk, University of Iceland a město Reykjavík. Tato událost sklidila velký ohlas v mezinárodním kontextu a stala se velmi populárním a mimořádným vědeckým a mediálním projektem. Do akce univerzita zapojila děti ve věku 10 až 12 let a navazovala na poslední zpěvaččino album s názvem Biophilia, jež je inspirováno právě přírodou. Tento hudebně-vědecký projekt spojuje vědu o hudbě s přírodními fenomény jako antihmota, krystaly, světlo, virusy, DNA, apod.

Na konferenci dále vystoupí například zástupkyně německého projektu SINUS Claudia Fisher s příspěvkem „Inovace výuky matematiky a přírodovědných předmětů“, David Lobotka a Ivo Opl z plzeňské Techmanie, kteří pohovoří na téma „Jak prakticky na pokusy“ nebo Alexandra Hroncová, odborná garantka projektu Podpora technických a přírodovědných oborů, která prozradí pár zajímavých a velmi užitečných tipů během své prezentace „Tajemství úspěšného popularizátora vědy“. Na konferenci nebude chybět ani mediálně známý vědec Michael Londesborough s workshopem „Věda je zážitek, ukažte to dětem!“.

Konference je určena pro zástupce vysokých, středních a základních škol, učitele a studenty učitelství přírodovědných předmětů, pracovníky ve vědě a výzkumu, PR pracovníků vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí a další zájemce o závěrečnou projektovou konferenci. 

Účastníci se mohou registrovat do 2. listopadu 2012 prostřednictvím webového formuláře na adrese http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/zaverecna-konference-individualniho-projektu-narodniho.

Konference bude probíhat v prostorách Tyršova domu (Újezd 450, Praha 1). Účast je bezplatná, pro účastníky je zajištěno občerstvení a ubytování v hotelu Ibis na Andělu v dvoulůžkových pokojích. Workshopy se zahraničními přednášejícími budou simultánně tlumočeny do českého jazyka.

Více informací naleznete na www.generacey.cz

 

Kontakt

Miroslava Dvořáková

PR a tiskový servis IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Email: miroslava.dvorakova@msmt_cz

Tel:  725 006 287


O projektu Generace Y

Projekt Generace Y vznikl v rámci projektu Ipn (Individuální projekty národní) Podpora technických a přírodovědných oborů. Cílem projektu je popularizace těchto oborů jak u široké veřejnosti, tak u zájemců o studium. Reaguje tak na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. Generace Y se zaměřuje na zavedení systému marketingové podpory na takto orientovaných vysokých školách.  Projektové aktivity stojí na třech pilířích - "motivační aktivity", "komunikace vědy" a "podpora výuky". Projekt je koncipován s důrazem na trvalou udržitelnost. Více informací k projektu naleznete na www.generacey.cz