Den s Vynálezy a vynálezci v Národním muzeu

16. duben 2012

Den plný objevů a nových vědomostí mohou prožít všichni zájemci, kteří se dostaví v sobotu 21. dubna 2012 do nových prostor Národního muzea v Praze na Vinohradské třídě. Den s Vynálezy a vynálezci pořádá Podpora technických a přírodovědných oborů ve spolupráci s Národním muzeem v rámci výstavy Vynálezci a vynálezy. Fanoušci zajímavých objevů od dětí po prarodiče tak zažijí den plný nevšedního povídání, ukázek vědeckých prací a možností vyzkoušet si, jak se vynalézají vynálezy.

Díky spojení projektu Ministerstva školství IPn Podpora technických a přírodovědných oborů a Národního muzea, tak vznikl unikátní program pro širokou veřejnost, který nenásilnou formou popularizuje vědní obory v České republice.

Program začíná v 10:15 hodin paleontologickou částí Vynálezy, které pomáhají zkoumat život v geologické minulosti, s ukázkami různých přístrojů a programů pro studium fosílií.

„V části věnované paleontologii, představíme návštěvníkům například preparační jehlu, nebo počítačový program, který porovnává tvar fosílií,“ říká Lukáš Laibl, lektor části programu Vynálezy, které pomáhají zkoumat život v geologické minulosti.

Následuje hodina věnovaná Tajuplnému mikrosvětu, která posluchače seznámí se základy mikroskopické techniky, a to jak teoreticky, tak hlavně prakticky při exkurzi do světa rostlinných buněk.

„Vynález mikroskopu byl jedním z klíčových milníků v historii přírodních věd, především pak biologie. V úvodní přednášce proto nejprve v krátkosti představíme možnosti, jaké současná mikroskopie má, a povíme si něco o tom, kam až vývoj těchto technik dospěl. Poté bude následovat praktická část, kde si budou moci zájemci na vlastní oči pod mikroskopem prohlédnout živé rostlinné buňky a některé jejich struktury,“ říká biolog Tomáš Macháček, který provede návštěvníky tajuplným mikrosvětem.

Ve 13 hodin se mohou těšit příznivci astronomie na Astronomické vynálezy. V těchto 60 minutách na zájemce čekají nové materiály odolné proti extrémním vlivům, obor kosmonautika nebo možnost vyzkoušet si na vlastní kůži sílu gyroskopického momentu. 

Na závěr se účastníci vydají Po stopách lidstva aneb co dala antropologie a medicína světu a poodhalí tak tajemství zajímavých vynálezů a vynálezců.

Výstava Vynálezci a vynálezy představuje významné i opomíjené vynálezce a objevitele, jejichž společným jmenovatelem je úzká vazba na české země. 

Seznamuje s pestrými osudy více než 20 osobností, které po sobě zanechaly nesmazatelná díla světového či evropského významu v mnoha oborech lidské činnosti – např. v technice, lékařství, zemědělství, biologii, chemii, ale i v humanitních vědách. Na své si přijdou i milovníci kuriózních a absurdních výtvorů. Některé vynálezy jsou k dispozici v originále, jiné pomocí různých interaktivních modelů a her umožňují vyzkoušet si princip, na kterém fungují. Pro děti i hravé a zvídavé dospělé návštěvníky jsou připraveny životopisné komiksy třinácti osobností a hra „Cesta za Nobelovkou“.

Základní vstupné do Nové budovy Národního muzea je 80 Kč. Senioři, držitelé průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti od 6-15 let, studenti SŠ a VŠ mohou využít sníženého vstupného 40 Kč. Rodinné vstupné činí 130 Kč a vstupné pro školy je 20 Kč za osobu.

Více informací naleznete na www.generacey.cz nebo na http://vynalezci.nm.cz/.

Program k nahlédnutí Program Program (272,78 KB)

Kontakt

Miroslava Dvořáková

PR a tiskový servis IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Email: miroslava.dvorakova@msmt_cz

  

O projektu Generace Y

Projekt Generace Y vznikl v rámci projektu IPn (Individuální projekty národní) Podpora technických a přírodovědných oborů. Cílem projektu je popularizace těchto oborů jak u široké veřejnosti, tak u zájemců o studium. Reaguje tak na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. Generace Y se zaměřuje na zavedení systému marketingové podpory na takto orientovaných vysokých školách.  Projektové aktivity stojí na třech pilířích - "motivační aktivity", "komunikace vědy" a "podpora výuky". Projekt je koncipován s důrazem na trvalou udržitelnost. Více informací k projektu naleznete na www.generacey.cz