Rešerše - Uplatnění absolventů přírodovědných a technických oborů

5. březen 2013

Rešerše - Uplatnění absolventů přírodovědných a technických oborů Rešerše zaměřená na uplatnění absolventů technických a přírodovědných oborů. Zaměřuje se na procentuální úspěšnost uplatnění studentů technických a přírodovědných oborů na pracovním trhu v kontextu s ostatními studijními obory. Zkoumá také okrajově požadavky zaměstanavatelů na absolventy.

Rozsáhlejší průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědných oborů byl proveden formou dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, které bylo doplněno hloubkovými rozhovory. Celý výzkum je k dispozici ve složce Ke stažení (www.generacey.cz).

Ke stažení

Reserse_uplatneni_absolventu.pdf Reserse_uplatneni_absolventu.pdf (1,90 MB)