Proč vznikl tento projekt?

Webové stránky Generace Y jsou určeny všem zájemcům o technické a přírodovědné obory. Snaží se zábavnou, originální a srozumitelnou formou přinášet novinky a informace ze světa vědy, techniky a přírodovědy.

Cílem projektu je popularizovat tyto obory pro zájemce o studium a všechny ostatní fanoušky. Reaguje tak na stále zřetelnější celoevropský nedostatek technicky a přírodovědně orientovaných odborníků. Webové stránky Generace Y se zaměřují také na samotné vysoké školy, které cítí potřebu změnit přístup k potenciálním uchazečům o studium. Poskytuje jim pomoc při vytváření jejich koncepcí marketingové komunikace na podporu oborů tak, aby obstály v tržním, konkurenčním prostředí.

Webové stránky Generace Y vznikly v rámci Individuálního projektu národního  Podpora technických a přírodovědných oborů, který v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.