Ohlédnutí za soutěží Zlepši si techniku 2017!

23. květen 2017

 Na konci dubna to v aule VŠB-TUO bouchalo, hořelo a jiskřilo smíchem a zajímavými nápady. Přijelo více než 60 studentů a žáků z osmi škol. Ve dvou kategoriích (I. kategorie ZŠ a nižší gymnázia, II. kategorie SŠ) soutěžilo 20 týmů a 5 jednotlivců. Tradičně vyhráli všichni, co přijeli. Velký dík patří soutěžícím i jejich učitelům, kteří se studenty pracují. Protože všichni dobře víme, že příprava trvá mnohem více než 4 minuty!

Podívejte se na videu níže, co se to na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava vlastně dělo.


Odkaz na video:

http://www.zlepsisitechniku.cz/video/soutez-zlepsi-si-techniku-2017-2/