STEM for you(th) hledá cesty k popularizaci přírodních a technických disciplín napříč Evropou

31. leden 2017

31. leden 2017 - 31. leden 2019 Vysoká škola báňská   - Technická Univerzita Ostrava se stala součástí prestižního mezinárodního popularizačního projektu STEM4youth - podpora vzdělávání oborů STEM prostřednictvím vědy a jejich vlivu na náš život a kariéru. 

Projekt spojuje 10 partnerů z šesti evropských zemí.  Jde o vzdělávací projekt, který je financován z Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, horizontální aktivity Věda se společností a pro společnost. Vedoucím partnerem projektu je Varšavská technická univerzita. Projekt byl zahájen v květnu 2016 a bude probíhat do října 2018.

„Cílem projektu je vytvořit  z 6ti oborů, a to matematiky, fyziky, chemie, astronomie, techniky a medicíny, multidisciplinární modul přístupný zájemcům o technické a přírodní vědy z celé Evropy, vysvětluje Tereza Benešová z popularizačního oddělení VŠB. „Vybraná témata budou představena prostřednictvím jejich praktické aplikace a vlivu na každodenní život. Projektové aktivity také ukážou, jaké pracovní schopnosti a dovednosti potřebné na evropském trhu práce lze prostřednictvím vzdělávání STEM rozvíjet,“ dodává Benešová. Projekt poskytne celkový pohled na obory STEM a jejich propojení s trhem práce a problematikou zaměstnanosti a tak pomůže mladým lidem vědomě se rozhodnout o oboru studia, profesní dráze a své budoucnosti.

Projekt je realizován prostřednictvím unikátní spolupráce univerzit, škol, institucí a nadací, které se zabývají propagací vědy a techniky mezi žáky, studenty i veřejností.

Konsorcium projektu je tvořeno univerzitami, science centry, výzkumnými institucemi a podniky z 6 zemí: Polska, Řecka, Itálie, Španělska, České republiky a Slovinska. Tyto instituce budou na projektu spolupracovat napříč Evropou, aby zjistily, co je pro studenty nejlepší a jak podporovat veřejné instituce zodpovědné za vzdělávání, jako např. ministerstva a úřady samosprávy, aby využily projektu a inovovaly  vzdělávací systémy po celé Evropě.

Pro více informací prosím pokračujte zde:  http://www.stem4youth.eu/