Škola badatelsky orientovaného vyučování

6. říjen 2012

12. říjen 2012, 08:30 - 15:00 Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Vás zvou na 5. seminář pořádaný v rámci Pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování.

Místo konání:                      Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

Termín konání:                   pátek 12. 10. 2012,  8:30

Program:

8:30 – 9:00           Prezence a informace. 2. patro č. 321

9:00 – 14:00        Ukázky a řešení badatelsky orientovaných úloh v přírodopisu a biologii s následnou diskusí jejich aplikovatelnosti ve školní praxi.

1)              Geolog ve městě? – Mgr. S. Dvořáčková, Ph.D. PF JU

2)              Projdou či neprojdou? (transport látek přes membrány) – doc. PaedDr. R. Závodská, Ph. D., PF JU

3)              Ptáci a krajina. – RNDr. P. Veselý, Ph.D. PřF JU

4)              Vývoj krajiny v obrazech 3. – RNDr. T. Kučera, Ph.D., PřF JU

5)              Podle počtu přihlášených účastníků může být zařazena ještě další úloha. Bude upřesněno při prezenci.

14:00                       Diskuse a závěr 


Občerstvení účastníků je zajištěno.

Kontakt:
Mgr. Jan Petr, Ph.D., katedra biologie, Pedagogická fakulta JU
Jeronýmova 10
371 15 Č. Budějovice
janpetr@pf_jcu_cz
tel.: 387 773 007