Pilotní projekt vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování

14. červen 2012

15. červen 2012, 08:30 - 14:00 Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Vás zvou na 3. seminář  pořádaný v rámci Pilotního projektu vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tématikou badatelsky orientovaného vyučování.

Místo konání:                     Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích 

a terénní exkurze do oblasti Vrbenských rybníků

Termín konání:                   pátek 15. 6. 2012,  8:30

Program:

8:30 – 9:00           Prezence a rozdělení do pracovních skupin 2. patro č. 321

9:00 – 14:00        Ukázky a řešení badatelsky orientovaných úloh v přírodopisu a biologii s následnou diskusí jejich aplikovatelnosti ve školní praxi.

9:00 – 11:00        Poznejte floru v okolí Vaší školy, aneb co roste na městské dlažbě
                                    Cestou od PF JU k oblasti Vrbenských rybníků – RNDr. S. Mihulka, Ph.D., PřF

11:00 – 14:00    Souběžně probíhající exkurze na Vrbenských rybnících s názvem
Příroda – velká laboratoř

1)              Voda - Jaký vliv má vodní prostředí na tvar a ekologii vodních druhů –  Mgr. J. Svobodová, AV ČR

2)              Louka – Jak hospodaření na louce ovlivňuje organismy? - Mgr. S. Poláková, PřF

3)              Les – Existují rozdíly mezi hospodářským a přírodně blízkým lesem? - Mgr. S. Poláková, PřF

14:00                       Diskuse a závěr na Vrbenských rybnících v dosahu MHD ČB

Alternativně, v případě preference laboratorních úloh (v případě dostatečného počtu přihlášených):

9:00 – 10:30        Zpátky na čtyři? - RNDr. M. Hrušková, KBi PF

11:00 – 12:30     Geolog ve městě? – Mgr. S. Králíčková, Ph.D.

12:30 – 14:00     Diskuse o uplatnění uvedených úloh ve vyučování 

Svou účast potvrďte, prosím, registrací na seminář v kanceláři Školy BOV http://home.pf.jcu.cz/~bov/kancelar.php

 

Občerstvení účastníků je zajištěno.

Kontakt:
Mgr. Jan Petr, Ph.D., katedra biologie, Pedagogická fakulta JU
Jeronýmova 10
371 15 Č. Budějovice
janpetr@pf_jcu_cz
tel.: 387 773 007