Podzimní škola badatelsky orientované výuky chemie

28. září 2012

26. říjen 2012 - 27. říjen 2012 Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů si Vás dovoluje pozvat na  Podzimní školu badatelsky orientované výuky chemie, která proběhne 26. - 27. října 2012 v budově sekce chemie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Hlavova 2030/8, 128 43 Praha 2). Škola je určena pro učitele chemie na základních a středních školách a pro studenty učitelství chemie.

Program:

Pátek 26. 10. 2012

12:00 – 12:30                            Registrace, občerstvení

12:30 – 12:45                             Zahájení akce, informace o projektu Podpora technických a přírodovědných oborů

Mgr. Petra Herlová /projekt PTPO/

12:45 – 13:45                             Principy a perspektivy badatelsky orientovaného vyučování ve výuce chemie

Hana Čtrnáctová /PřF Univerzity Karlovy v Praze/

13:45 – 14:00                            Přestávka, občerstvení

14:00 – 15:30                            paralelní workshopy /skupina rozdělena na poloviny/

Proč a jak učit přírodovědné předměty badatelsky

Dana Votápková, Radka Vašíčková /sdružení Tereza/

Role experimentů v badatelsky orientovaném vyučování – demonstrační dopoledne

Petr Koloros /Gymnázium Pierre de Coubertina, Tábor/

15:30 – 16:00                            Přestávka, občerstvení

16:00 – 17:30                            paralelní workshopy /skupina rozdělena na poloviny/

Proč a jak učit přírodovědné předměty badatelsky

Dana Votápková, Radka Vašíčková /sdružení Tereza/

Role experimentů v badatelsky orientovaném vyučování – demonstrační odpoledne

Petr Koloros /Gymnázium Pierre de Coubertina, Tábor/

17:30 – 17:45                             Přestávka

17:45 – 19:15                             Věda a badatelsky orientované vyučování – inspirace vědcem

Martin Hrubý /Přírodovědecká fakulta UK v Praze

19:15 – 20:00                            Neformální diskuse, raut

Sobota 27. 10. 2012

9:00 – 10:30                             Význam a pozice badatelsky orientované výuky ve výuce chemie

Martin Rusek /Pedagogická fakulta UK v Praze/

10:30 – 10:45                            Přestávka, občerstvení

10:45 – 12:15                             Polymery kolem nás – praktické cvičení

Petr Šmejkal, Eva Stratilová Urválková /Přírodovědecká fakulta UK v Praze/

12:15 – 13:00                             Raut

13:00 – 14:30                            Věda je zábava, ukažte to dětem!

Michael Londesborough /Podpora technických a přírodovědných oborů/

14:30 – 14:45                            Přestávka, občerstvení

14:45 – 16:15                             Školní měřicí systémy v badatelsky orientované výuce – praktické cvičení

Pavel Teplý, Petr Šmejkal /Přírodovědecká fakulta UK v Praze/

16:15 – 17:00                             Závěrečná diskuse, zhodnocení akce


Přihlásit se můžete zde.

Kapacita akce je omezena. Účastníci se mohou na akci hlásit prostřednictvím webového registračního formuláře na webu www.generacey.cz. Cca 10 dní před akcí obdrží registrovaní účastníci emailem podrobnější informace ke konání akce a ubytování.

Občerstvení a ubytování pro mimopražské účastníky je zajištěno a hrazeno projektem IPN Podpora technických a přírodovědných oborů, který realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě dotazů kontaktujte Markétu Charwotovou, marketa.charwotova@msmt_cz.