NaturTech pořádá kurzy pro středoškolské učitele matematiky a fyziky

18. květen 2012

8. červen 2012 - 9. červen 2012 V rámci projektu NaturTech proběhnou další dvě zajímavé akce určené zejména pro středoškolské učitele. Od 8. do 9. června 2012 se mohou učitelé středoškolské matematiky zúčastnit kurzu Matematika – geometrie a aplikace matematiky na SŠ .

Jednotlivé přednášky jsou připraveny jako zajímavé zpestření obvyklé výuky a mohou doplňovat témata přímo v hodinách matematiky nebo ve specializovaných seminářích. Účastníci obdrží tištěné i elektronické materiály, které mohou přímo ve výuce použít.

V rámci kurzu se mohou zájemci těšit na témata jako Geometrická zobrazení v úlohách na SŠ, Víte, co je pantograf?, Řezy těles, sítě těles, Zajímavé křivky, Hry podporující geometrickou představivost, Počítačová podpora geometrie a příprava DŮM, Aplikace geometrických posloupností (nejen) ve finanční matematice, Matematika je všude kolem nás.

Zkrátka nepřijdou ani středoškolští učitelé fyziky, pro které je připraven kurz Fyzika a lidské tělo v termínu od 9. do 10. června 2012.

Učitelé se mohou těšit na několik přednášek s experimenty jako Lidské tělo ve vesmíru, Několik témat z biomechaniky živých organismů, Proč vidíme „viditelné” světlo?, Člověk a ionizující záření, Ptáci nevědí proč létají, my to víme, Účinky elektrického proudu na lidské tělo. 

Nebudou chybět ani fyzikální dílny zaměřené na Lidské tělo jako mechanickou soustavu či experimenty demonstrující vlastnosti lidského zraku a sluchu. 

Semináře jsou pro učitele zdarma a proběhnou v Alfa resortu v Deštné v Orlických horách (www.hotel-alfa.cz) a přihlásit se na ně lze do 30. 5. 2012 na www.naturtech.cz nebo prostřednictvím emailu ruzickova.k@ro_vutbr_cz. Kapacita obou kurzů je omezena. 

Kurz je konaný v rámci projektu NaturTech. Je zaměřený na podporu zájmu o studium technických a přírodovědných oborů a je financován z nadlimitní veřejné zakázky „Síť regionálních koordinátorů”, která je součástí Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů.

Více informací v přiložených souborech:

NaturTech_seminar_fyzika_2012.pdf NaturTech_seminar_fyzika_2012.pdf (175,84 KB)

NaturTech_seminar_matematika_2012.pdf NaturTech_seminar_matematika_2012.pdf (188,44 KB)