Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá pro studenty univerzity první zimní databázovou školu

17. únor 2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá pro studenty univerzity první zimní databázovou školu 17. únor 2014 - 21. únor 2014 V pondělí 17. února startuje ve Svratce v okrese Žďár nad Sázavou první ZIMNÍ DATABÁZOVÁ ŠKOLA, kterou pro vysokoškoláky organizuje Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Během pěti dnů bude mít dvacítka studentů jedinečnou možnost prohloubit své znalosti v oboru databázových technologií. 

„Zimní databázová škola je koncipována pro studenty Univerzity Pardubice se zaměřením na informační technologie, moderní trendy a nové metody v této oblasti. Kurz přitom nestanovuje žádnou základní úroveň znalostí jednotlivých účastníků. Studenti si v rámci kurzu budou moci vybírat mezi různými tématy s různou úrovní obtížností,“ přibližuje zimní školu jeden z jejích organizátorů Ing. Tomáš Váňa.

A jaká témata zimní databázová škola nabízí? Účastníci kurzu se na pět dnů ponoří do databázových hlubin, aby se seznámili s tématy jako instalace, konfigurace a správa databázového systému, návrh databázových aplikací, optimalizace či svět Big Data a využití NoSQL databází, které představují jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí informatiky.

„Absolvování kurzu má studentům pomoci rozvinout znalosti v oblasti databázových technologií a současně jim přiblížit metody databázového zpracování velkých objemů dat. Kurz bude veden formou semináře s možností praktického vyzkoušení probírané problematiky a čerstvě nabytých vědomostí. Bude to také ideální prostor pro debatu a diskusi se studenty, abychom je motivovali k dalšímu studiu,“ doplňuje Ing. Tomáš Váňa.

Pětidenní odborný kurz proběhne pod pedagogickým dohledem trojice akademiků Fakulty elektrotechniky a informatiky – Ing. Jiřího Lebdušky, Ing. Tomáše Váni a Ing. Jiřího Zechmeistera. Speciálním hostem bude externí vyučující databázových předmětů David Žák.

Kurz se po celou dobu koná ve Svratce v hotelu Mánes a bude zakončen v pátek 21. února, kdy jeho účastníci obdrží certifikát o absolvování.

Zimní databázová škola je součástí aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788