Kvalitativní studie - Hodnocení projektu pohledem regionálních koordinátorů

5. březen 2013

Kvalitativní studie - Hodnocení projektu pohledem regionálních koordinátorů Součástí evaluace projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO) je kvalitativní výzkum, zahrnující v první části kvalitativní rozhovory s vnitřními aktéry projektu, tedy s koordinátory projektu a dalšími zodpovědnými osobami v jednotlivých krajích, kde se projekt uskutečnil. Cílem této studie je získat zpětnou vazbu od osob, které měli zásadní podíl na organizaci, plánování a vedení projektů ve svých krajích a jsou schopny zhodnotit celkový průběh ve všech jednotlivých dimenzích a z hlediska naplňování hlavních cílů projektu.

V případě zájmu o jednotlivé aktivity, realizované v rámci regionálních koordinátorů, jsou zde na webu, ve složce Ke stažení (www.generacey.cz), k dispozici kompletní závěrečné zprávy o realizaci aktivit všech regionálních koordinátorů IPN PTPO.

Ke stažení

Kvalitativni_studie.pdf Kvalitativni_studie.pdf (389,57 KB)