Zobrazení elektronovým svazkem

30. listopad 2011

V rámci aktivity Vedení SOČ v JHM pracuje od listopadu 2011 studentka Zita Salajková na své práci s názvem "Zobrazování elektronovým svazkem"

SOČ (Středoškolská odborná činnost) je určena středoškolákům, kteří mají možnost pod vedením odborníka v daném oboru pracovat na netriviálním odborném tématu a tím se výrazněji profilovat již na střední škole. Pro studenta je přínosné navázat kontakt na vysokoškolské prostředí a seznámit se s vědeckou prací. Slečna Salajková se věnuje elektronové mikroskopii na vodivých, polovodivých a biologických vzorcích. Jde o zvládnutí principu elektronové mikroskopie, přípravu vzorků pro pozorování a sledování vlivu urychlovacího napětí na kvalitu zobrazení povrchu vzorku.
Počet účastníků:
1 studentka SŠ