Zimní semestr Univerzity volného času na fakultě Univerzity Pardubice

19. září 2012

Zimní semestr Univerzity volného času na fakultě Univerzity Pardubice 20. září 2012, 13:20 - 13:21 Ve čtvrtek 20. září odpoledne zahájí Fakulta filozofická Univerzity Pardubice další cyklus přednášek pro veřejnost tzv. Univerzity volného času.

Pro posluchače všech věkových kategorií připravila Fakulta filozofická Univerzity Pardubice na tento akademický rok cyklus deseti tříhodinových bloků s 20 přednáškami.

Fakulta chce zájemcům z řad veřejnosti představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické v Pardubicích. V průběhu ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky vymezených a na sebe navazujících, budou nyní posluchači seznámeni se středověkým světem.

Přednášky Univerzity volného času letošního akademického roku, které se uskuteční 1x do měsíce, jsou zaměřeny zejména na vznik středověké Evropy, umění, literaturu, architekturu, filosofii a vzdělanost ve středověku, ale například také na válečné umění či mořeplavbu v této době.

Posluchačem UVČ se může stát každý zájemce, kdo zaplatí vstupní poplatek 400,- Kč.

Výuka v zimním semestru 2012 probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek od 14:00 do 17:15 hodin v kongresovém sálu rektorátu ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Podrobný rozpis jednotlivých přednášek a termínů konání je k dispozici na webových stránkách Fakulty filozofické.

 

 

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788