Vědomostní matematický workshop dětí z Klubu nadaných dětí ZŠ Salmova Blansko

29. červen 2012

KND8_6_2012_02 8. červen 2012, 08:00 - 18:00 V pátek 8. června 2012 zařadila ZŠ a MŠ Salmova v Blansku do programu svého Klubu nadaných dětí aktivitu "Vědomostní matematický workshop", kterou realizoval Ústav matematiky FSI VUT v Brně.

Popularizace VaV na VUT v BrněKlub nadaných dětí byl na ZŠ Salmova založen v říjnu 2011 a jeho členy jsou děti z 2. až 6. tříd této školy. Během jediného školního roku, po který klub funguje, odvedly děti velký kus práce. Aktivity klubu jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a motivaci k hlubšímu poznání v oblasti přírodovědy, chemie a fyziky. Zařazeno bylo i několik exkurzí.

"Vědomostní matematický workshop" se skládal ze dvou částí. Na začátku byly děti rozděleny do 3 kategorií (2.+3. třída, 4.+5. třída, 6. třída). V rámci kategorií se děti rozdělily po dvojicích, resp. trojicích a plnily 8 úkolů rozmístěných po budově školy. Úkoly na různé šifrovací techniky se střídaly s úkoly zaměřenými praktičtěji. Děti měly například odhadnout co nejpřesněji jeden metr a svůj odhad doložit 1 metrem odtrženým z papírové role. Na další praktický úkol s krejčovským metrem později navazovala druhá část workshopu. Zde se
účastníci dozvěděli, jak souvisí výška člověka s rozpětím jeho paží, co je to zlatý řez a kde na lidském těle a v přírodě jej lze nalézt. Tyto nové informace si následně ověřili nejen z poznámek z měření provedeného během plnění úkolů, ale i novým měřením, které v tuto
chvíli bylo výrazně přesnější, protože si již byli vědomi souvislostí.

Do činnosti Klubu nadaných dětí při ZŠ Salmova se budeme dále zapojovat v příštím školním roce.

Název projektu:          Popularizace VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
Registrační číslo:         CZ.1.07/2.3.00/35.0004
Portál:                         www.popularizacevut.cz