V Pardubicích se konal druhý diskusní večer Science Café

13. březen 2012

P2280124.JPG 28. únor 2012 V úterý 28. února 2012 se v Klubu 29 v Pardubicích uskutečnil již druhý diskusní večer Science Café. Přednášku doc. Ing. Romana Bulánka Ph.D. z Katedry fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, si přišlo poslechnout více než 30 zájemců.

Téma večera neslo název „Labyrintem vařících se kamenů“ a povídání se týkalo současného i budoucího využití zeolitů. Doc. Bulánek, který se výzkumu zeolitů a jejich katalytickým a absorpčním vlastnostem věnuje téměř dvacet let, příchozím návštěvníkům objasnil, co vlastně zeolity jsou, jak změnily naši civilizaci a jaké jsou jejich možnosti v budoucnosti.

Setkání provázela neformální uvolněná atmosféra a výklad byl podán přívětivou formou, srozumitelnou i pro laiky. 

Večery Science Café v Pardubicích, které pořádá studentská iniciativa Mladí pro budoucnost ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, probíhají každé poslední úterý v měsíci, vždy s novým tématem a jiným hostem. Vstup je volný. 

Projekt Science Café, který již úspěšně funguje v mnoha zemích světa, probíhá v České republice od roku 2008 pod záštitou občanského sdružení Otevíráme. Cílem sdružení je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti. Science Café usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury. Více informací naleznete na www.sciencecafe.cz, na www.uni-pardubice.cz nebo na www.mladiprobudoucnost.cz