Univerzita Pardubice se účastní veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2012 v Brně

29. říjen 2012

Univerzita Pardubice se účastní veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2012 v Brně 30. říjen 2012 - 2. listopad 2012 Univerzita Pardubice a jejích sedm fakult se ve dnech 30. října až 2. listopadu účastní Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2012, který se koná na brněnském výstavišti.

Zástupci sedmi fakult Univerzity Pardubice budou poskytovat na stánku číslo 102 pavilonu F podrobné informace o možnostech studia a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2013/2014.

Návštěvníci veletrhu budou moci využít osobních konzultací s pracovníky fakult přímo na stánku, budou mít k dispozici i řadu tištěných materiálů týkajících se studia a přijímacího řízení, které získají na univerzitním stánku zdarma, budou moci absolvovat informační přednášky.

I pro letošní rok univerzita zařadila na svůj stánek kromě informační studijní části i několik interaktivních stanovišť, kde se návštěvníci mohou seznámit populárně-naučnou formou se zajímavostmi z moderního světa vědy a techniky, vyzkouší si sami různé chemické pokusy, nakouknou do světa robotiky (např. sumo robotů, quadroptéra či jinak se pohybujících objektů), seznámí se s prací zdravotnických záchranářů. Dopravní fakulta nabízí k vyzkoušení experimentální vozidlo s pohonem jedné nebo obou náprav, elektro-tříkolku či železnici na stole.

Veletrh Gaudeamus je již 19. rokem významným zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen po maturitě. Návštěvu veletrhu lze doporučit každému studentovi III. a IV. ročníku střední školy a všem dalším zájemcům o vysokoškolské vzdělání.

Na veletrhu bude zastoupeno 193 samostatných vystavovatelů, 240 fakult a přes 3 800 studijních oborů, které lze studovat v České republice nebo na zahraničních školách.

Kromě tuzemských škol bude zastoupeno i pět desítek zahraničních univerzit a vysokých škol z 15 zemí, nejenom z členských států Evropské unie (Rakouska, Slovenska, Finska, Francie, Německa,Velké Británie, Švýcarska, Holandska, Polska, Nizozemí, Dánska, Itálie, Kanady, USA a Singapuru). 

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788