Univerzita Pardubice pokračuje v sérii populárně-naučných přednášek pro studenty středních škol

14. březen 2013

Univerzita Pardubice pokračuje v sérii populárně-naučných přednášek pro studenty středních 13. březen 2013, 01:38 - 21:00 EXEMPLA TRAHUNT – CYKLUS SETKÁNÍ S OSOBNOSTMI VĚDY  Antropolog v terénu - mexičtí Indiáni dnes. Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. seznámí ve středu 13. března 2013 žáky Anglického gymnázia v Pardubicích s životem mexických Indiánů. 

Doc. Oldřich Kašpar, CSc., Člen korespondent Mexické akademie historie, působí na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice a Ústavu etnologie UK v Praze. Zabývá se česko-španělsko-latinskoamerickými vztahy, dějinami Mexika a předkolumbovskou kulturou mexických Aztéků. Je autorem více než tří desítek knižních publikací, které vyšly v Česku, Německu, Francii, Španělsku a Mexiku. V přednášce ANTROPOLOG V TERÉNU - MEXIČTÍ INDIÁNI DNES seznámí posluchače se svými zkušenostmi (mnohdy humornými) svých mnoha pobytů mezi mexickými Indiány.

„Nedílnou součástí práce každého antropologa jsou tzv. terénní pobyty, kdy pobývá na určitém území, mezi lidmi, od nichž (a o nichž) se snaží získávat informace, především o jejich životě. Ačkoliv to vypadá lákavě, obnáší tato aktivita celou řadu problémů – počínaje přípravou na cestu/pobyt a konče samotným každodenním životem v té či oné komunitě, v tomto případě v indiánských vesnicích. Příprava spočívá především v prostudování velkého množství s převahou cizojazyčné literatury (pokud ovšem existuje), dále stanovením tématu, kterým se bude výzkumník zabývat a technickým zabezpečením cesty. A co je nejdůležitější na místě samotném? V každém případě navázání prvního kontaktu a od něho se odvíjejících dobrých vztahů. Důležitý je respekt k místním zvyklostem a tradicím a snaha podílet se na každodenních pracích místních lidí. A také etický způsob získávání informací,“ přiblížil téma besedy doc. Kašpar.

Cyklus zajímavých odborných přednášek a besed bude i nadále pokračovat, středoškolákům se představí akademici-vědci z Univerzity Pardubice, a to navíc v pohodlí jejich střední školy. Mají mladé lidi inspirovat a ukázat jim možné cesty životem, které jsou spjaty s vědou, výzkumem a technikou. Rozhodnutí stát se vědcem nebo technikem nabízí totiž perspektivu zajímavého života.


Přednášky Exempla trahunt jsou pořádány v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od 1. června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit žáky ZŠ, SŠ i vysokoškoláky do poznávání světa a ukázat veřejnosti, a zejména mládeži, zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a pěstované disciplíny odborných pracovišť sedmi svých fakult.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788