Univerzita Pardubice pokračuje v sérii populárně-naučných přednášek pro studenty středních škol

28. únor 2013

Univerzita Pardubice pokračuje v sérii populárně-naučných přednášek pro studenty středních EXEMPLA TRAHUNT - CYKLUS SETKÁNÍ S OSOBNOSTMI VĚDY Plísně jsou kolem nás, provázejí nás životem - přednášku o tomto specifickém druhu bezvýtrusých hub přednesla 27. 2. 2013 na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích Ing. Petra Moťková, Ph.D. z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 

V teoretické části přednášky ZAJÍMAVÝ SVĚT PLÍSNÍ seznámila Ing. Petra Moťková, Ph.D. z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické studenty s obecnou charakteristikou mikroskopických vláknitých hub, s nejdůležitějšími zástupci a jejich pozitivními a negativními vlastnostmi. V následující  praktické části byly studentům ukázány jednotlivé plísně na živných médiích a sami si mohli prohlédnout mikroskopické preparáty plísní.

„Nejčastějšími druhy plísní existujících v různých formách a výskytech jsou fusarium, penicillium, aspergillus. Nebezpečný je námel (paličkovicei nachové - Claviceps purpurea), který může způsobovat poruchy nervového ústrojí a další zdravotní problémy. Např. nejstarší doložená epidemie způsobená touto plísní z r. 435 př.n.l. je známá jako athénský mor. Běžná je i plíseň cladosporium, která se vyskytuje na zdech nebo v rozích některých koupelen a může způsobovat plicní a kožní problémy. A o plísních na potravinách lze mluvit dlouhé hodiny“, přiblížila posluchačům svět plísní dr. Moťková.

Cyklus zajímavých odborných přednášek a besed bude i nadále pokračovat, středoškolákům se představí akademici-vědci z Univerzity Pardubice, a to navíc v pohodlí jejich střední školy. Mají mladé lidi inspirovat a ukázat jim možné cesty životem, které jsou spjaty s vědou, výzkumem a technikou. Rozhodnutí stát se vědcem nebo technikem nabízí totiž perspektivu zajímavého života.

Přednášky Exempla trahunt jsou pořádány v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od 1. června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit žáky ZŠ, SŠ i vysokoškoláky do poznávání světa a ukázat veřejnosti, a zejména mládeži, zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a pěstované disciplíny odborných pracovišť sedmi svých fakult.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788