Univerzita Pardubice pokračuje v sérii populárně-naučných přednášek pro studenty středních škol

6. únor 2013

Univerzita Pardubice pokračuje v sérii populárně-naučných přednášek pro studenty středních Poslední lednovou středu 30. 1. provede středoškoláky z Gymnázia ve Svitavách světem moderních technik restaurování Ing. Petra Lesniaková z Fakulty restaurování. Tentokrát se studenti seznámí např. s tím, jak náročné je restaurovat umělecké dílo. 

Exempla trahunt – CYKLUS setkání s osobnostmi vědy

V přednášce nazvané RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE V TERÉNU I LABORATOŘI přiblíží Ing. Petra Lesniaková, Ph.D., z Katedry chemické technologie Fakulty restaurování v Litomyšli nejzajímavější používané restaurátorské techniky, vysvětlí, jakým způsobem se provádí restaurování nejrůznějších uměleckých děl a jak je vůbec možné o památky pečovat.

Cílem památkové péče, do které lze zahrnout také restaurování, je prodlužovat životnost památkových objektů a uchovávat jejich hodnoty pro další generace. Péči o památky lze považovat za velmi rozsáhlou problematiku, na které se podílí mnoho oborů včetně technologie restaurování památek. V rámci přednášky bude tento zajímavý obor blíže představen zejména na příkladech z restaurátorské praxe,“ odhaluje téma přednášky její autorka Ing. Petra Lesniaková, Ph.D., z Fakulty restaurování.

Přednáška bude ilustrovat nejzajímavější restaurátorskou problematiku, doplní ji ukázky nejrůznějších restaurátorských průzkumů uměleckých děl a účastníky seznámí s nejnovějšími poznatky z oblasti výzkumu Fakulty restaurování. Kromě toho studenti zjistí, co všechno obnáší, když se vydají na dráhu restaurátora.

Během přednášek se studentům představují akademici-vědci z Univerzity Pardubice, a to navíc v pohodlí jejich střední školy. Mají mladé lidi inspirovat a ukázat jim možné cesty životem, které jsou spjaty s vědou, výzkumem a technikou. Rozhodnutí stát se vědcem nebo technikem nabízí totiž perspektivu zajímavého života.


Přednášky Exempla trahunt jsou pořádány v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od 1. června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit žáky ZŠ, SŠ i vysokoškoláky do poznávání světa a ukázat veřejnosti, a zejména mládeži, zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a pěstované disciplíny odborných pracovišť sedmi svých fakult.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

kontakt: 
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail: ptpo@upce_cz
telefon: 466 036 788