Středoškoláci si na Fakultě chemicko-technologické vyzkoušeli život vysokoškoláků

20. listopad 2013

Středoškoláci si na Fakultě chemicko-technologické vyzkoušeli život vysokoškoláků 15. listopad 2013 V pátek 15. listopadu přivítala Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice zájemce o chemii - středoškoláci si vyzkoušeli život „vysokoškoláků“ na jednodenní akci STAŇ SE NA JEDEN DEN STUDENTEM FAKULTY a jejich pedagogové se přišli vzdělávat na odborný SEMINÁŘ. 

V pátek 15. listopadu se okolo padesáit žáků šesti středních škol Pardubického kraje stalo na jeden den opravdovými vysokoškolskými studenty. Na fakultě pro ně byl připraven zajímavý program v laboratořích pěti kateder a dvou ústavů. Na zvoleném pracovišti tak absolvovali speciální jednodenní program, který jim umožnil nahlédnout do vysokoškolského studia. A aby byl život vysokoškolského studenta „na zkoušku“ kompletní, čekal účastníky oběd v univerzitní menze a návštěva univerzitní knihovny.

„Studenti a studentky vybírali celkem ze sedmi pracovišť. Měli možnost se na jednotlivých katedrách např. s využitím optické mikroskopie, se zjišťováním energetické hodnoty potravin a paliv nebo měřit povrchové napětí. Jiní se seznámili se syntézou speciálních anorganických skel a provedli experimenty např. ve vakuu, vyzkoušeli si tisk na archovém ofsetovém stroji, zkusili zhotovit poster či lepenou knižní vazbu. Další skupina se naučila měřit velikosti částic, odbourávat organické znečištění ve vzorku odpadní vody nebo monitorovat vybrané škodliviny v pracovním prostředí,“ přiblížila program sedmi skupin jednodenních vysokoškoláků Ing. Iva Ulbrichová, CSc., organizátorka akce na fakultě, a dodala: „Studenti díky této akci získají jedinečnou příležitost poznat studium na fakultě na vlastní kůži, seznámit se s fakultním prostředím a vyzkoušet si práci v moderně vybavené laboratoři.“

Program všech jednodenních studentů začal v pátek dopoledne v 9 hodin společnou přednáškou proděkana pro pedagogické záležitosti prof. Ing. Petra Kalendy, CSc. Po ní se studenti rozdělili do skupin dle zvolené katedry nebo ústavu a na nich strávili zbytek dne.

Pedagogové základních a středních škol se sešli na dalším z řady oblíbených odborných seminářů, který obsahoval dvě přednášky. První zazněla od Ing. Miloslava Pouzara, Ph.D. z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství, který přednesl přednášku DDT – drby a data toxikologů,  dramatický příběh chemické sloučeniny známé pod zkratkou DDT. Druhá přednáška Ing. Jany Luxové, Ph.D. z Katedry anorganické technologie byla zaměřena na Testování anorganických antikorozních pigmentů a položila si otázku, zda lze zastavit korozi kovů.

Zážitkovou populárně-naučnou akci „Staň se na jeden den studentem fakulty“ a Seminář pro pedagogy ZŠ a SŠ pořádá Univerzita Pardubice v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788