Soutěž Cena Nadace ČEZ má své vítěze

16. červenec 2012

cez-160712.png 26. červen 2012 Zajímavou příležitost předvést své nápady a získat značnou finanční částku, nabídla všem vysokoškolským studentům soutěž Cena Nadace ČEZ. Unikátní projekty, které mohou v budoucnu změnit elektroenergetiku a využívání obnovitelných zdrojů energie a moderních technologií, byly představeny již po třinácté.

20 mladých techniků z ČVUT v Praze, VUT v Brně a Západočeské univerzity v Plzni se zabývalo tématy jako elektromobilita, vodní elektrárny, využití supravodivosti v energetice či magnetické kapaliny apod.

V porotě zasedli vysokoškolští profesoři i odborníci z praxe, aby posoudili práce přihlášené v několika kategoriích. Vítězný projekt na téma „Ekonomika a řízení energetiky“ měl Jan Levý z ČVUT Praha, který navrhnul řešení reálné situace – vytvoření nové distribuční sítě pro rodinný domek.  V kategorii „Klasická elektroenergetika a tepelně energetická zařízení“ vyzdvihla porota projekt Martina Handla z ČVUT, který se zabýval vlivem elektromobility na distribuční síť. Ocenění získali také soutěžící v kategoriích „Elektrické stroje, přístroje a pohony“, „Elektrotechnologie a měření“, „Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí“ a „Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření“.

Vítězové si mezi sebou rozdělili finanční odměnu v celkové hodnotě 200.000 Kč od Nadace ČEZ určené na další vzdělávání. Více informací naleznete na http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-studenty/souteze/cena-nadace-cez-pro-vysoke-skoly.html