Seminář pro středoškolské učitele chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

10. březen 2014

Seminář pro středoškolské učitele chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardub 7. březen 2014 V pátek 7. března 2014 se na Fakultě chemicko-technologické uskutečnil další z řady odborných seminářů pro středoškolské učitele chemie v tomto akademickém/školním roce a i tentokrát nabídne zajímavá témata. 

Nejprve to bude přednáška Ing. Tomáše Plecháčka, Ph.D. ze Společné laboratoře chemie pevných látek ÚMCh AV ČR, v.v.i. a UPa s názvem Termoelektrické materiály, ve které Ing. Plecháček seznámí posluchače se základními pojmy a jevy v oblasti termoelektřiny. Budou uvedeny příklady termoelektrických materiálů a způsob posouzení jejich použitelnosti. Zmíněny také budou aplikace těchto materiálů v oblasti chlazení a generování elektrické energie.

V přednášce Problematika čištění biologicky obtížně odbouratelných odpadních vod vysvětlí Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologická Univerzity Pardubice postupy čištění odpadních vod zaměřené na odstraňování látek zvyšujících parametr AOX (adsorbovatelné organické halogenderiváty) dle tzv. nejlepších dostupných technik. Popíše také výsledky výzkumu domovského pracoviště, který je zaměřen na vývoj a na možné komerční využití nekonvenčních postupů aplikovatelných na odstraňování AOX z průmyslových odpadních vod.

Seminář se uskuteční v pátek 7. března v budově HB v učebně S20 Fakulty chemicko-technologické. Další seminář se je naplánován na 13. června 2014.

Seminář pro středoškolské učitele chemie je součástí aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788