Seminář pro středoškolské učitele chemie

19. listopad 2012

Seminář pro středoškolské učitele chemie 16. listopad 2012, 09:00 - 18:00 V pátek 16. listopadu se na Fakultě chemicko-technologické uskutečnil první z řady odborných seminářů pro středoškolské učitele chemie v tomto akademickém/školním roce. Šlo již o 8. ročník těchto seminářů a i tentokrát nabídl zajímavá témata.  

Dopolední blok vyplnila přednáška prof. Ing. Miloše Sedláka, DrSc. z Ústavu anorganické chemie a technologie s názvem DROGY A JEJICH PREKURZORY, která nabídla pohled na problematiku drog tak, jak ho většinou neznáme.

„Nebyla to klasická přednáška z úst lékaře, sociologa nebo politika, ale téma nazírané pohledem organického chemika. Prof. Sedlák seznámil zúčastněné pedagogy s tradičními i novými syntetickými možnostmi, právními kličkami a možnými zdravotními dopady,“ popsal první přednášku organizátor semináře Ing. Patrik Pařík, Ph.D. z Ústavu organické chemie a technologie FChT.

Odpolední blok se nesl v duchu REOLOGIE ANEB PANTA RHEI – VŠE PLYNE. Ing. Bedřich Šiška, CSc., z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství přiblížil tokové chování kapalin.

V této přednášce jsme se dozvěděli, zda je možné, že suspenze s vlastností kapaliny „ztuhne“, když na ni působíme silou, zda lze natírat svislé stěny barvou, aniž by barva stékala a zda je takové chování běžné např. v průmyslu potravinářském nebo nátěrových hmot,“ pokračoval Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

Že chemie může být zábava i dobrodružství zjistilo na patnáct pedagogů ze středních škol nejen z Pardubického kraje. Seminář se uskutečnil v pátek 16. listopadu v budově HB v učebně S20 Fakulty chemicko-technologické. Další seminář se uskuteční 15. března 2013.

 

Seminář pro středoškolské učitele chemie je součástí aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit studenty do poznávání světa moderní vědy a výzkumu a pěstovaných disciplín odborných pracovišť svých sedmi fakult.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

kontakt:

Ing. Zdenka Černá

referent propagace a publicity projektů

koordinátor

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů

Regionální koordinátor pro Pardubický kraj

e-mail ptpo@upce_cz

telefon 466 036 788