SCIENCE CAFÉ aneb na slovíčko s vědcem - úterní besedy nejen s vědci Univerzity Pardubice se vracejí

19. září 2012

SCIENCE CAFÉ aneb na slovíčko s vědcem - úterní besedy nejen s vědci Univerzity Pardubice se vracejí 18. září 2012, 19:00 - 22:00 V úterý 18. září od 19:00 hodin pokračují studenti Univerzity Pardubice po prázdninách s pořádáním oblíbených úterních neformálních večerů o zajímavostech ze světa moderní vědy – SCIENCE CAFÉ V KLUBU 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České). 

Zářijové Science Café nese název „Hospodaření s nerostnými zdroji – současná globální situace“ a přednášet bude RNDr. Zdeňka Petáková, geoložka a specialistka na nerostné suroviny z České geologické služby v Praze, kde pracuje jako vedoucí oddělení výzkumu a politiky nerostných surovin.

Cyklus neformálních diskusních večerů vědců a zájemců o vědu a vědění z řad široké veřejnosti jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat odborníků na to, co je zajímá a co se ve škole nedozvěděli.

„Přednáška nás tentokrát donutí k zamyšlení nad věcí, která se týká každého z nás. Přivede nás k současnému stavu poznání a využívání nerostných surovin, a to v globálním měřítku. Zaměří se také na odhady budoucího vývoje, ale i situaci v naší zemi,“ zve na přednášku jeden ze studentských organizátorů Science Café v Pardubicích Kateřina Šraitrová.

Návštěvníci tak dostanou odpovědi například na otázky, zda bude nerostných surovin navždy dost pro všechny, odkud se vzalo naše přesvědčení o tom, že máme právo spotřebovávat neobnovitelné zdroje a postavit na této spotřebě budoucnost našich potomků a především jak to všechno souvisí se smyslem vědy.

Vstup je volný.

 

Podzimní série vědeckých kaváren v Pardubicích je pořádána v rámci projektu nesoucího název Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od 1. června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt Science Café, který již úspěšně funguje v mnoha zemích světa, probíhá v České republice od roku 2008 pod záštitou občanského sdružení Otevíráme. Cílem sdružení je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti. Science Café usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury. V Pardubicích se večery Science café začaly pořádat v lednu 2012 a pořádají je studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Konají se jednou za měsíc od 19 hodin v Klubu 29 (ul. Svaté Anežky České).

www.facebook.com/SCPardubice

www.sciencecafe.cz 

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788