Science café aneb na slovíčko s vědcem o přírodě a kultuře

6. únor 2013

Science café aneb na slovíčko s vědcem o přírodě a kultuře Studenti Univerzity Pardubice zvou na jubilejní neformální večer přibližující svět moderní vědy – SCIENCE CAFÉ aneb Na slovíčko s vědcem, který se koná v úterý 29. ledna od 19:00 hodin v Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České).

Lednové  Science Café se bude věnovat tématu „Tlakové membránové procesy“. Přednášku povede prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., absolvent VŠCHT v Pardubicích v oboru Technologie výroby a zpracování polymerů, v současnosti vedoucí Ústavu environmentálního a chemického inženýrství na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Prof. Mikulášek je členem nejen České společnosti chemického inženýrství, České membránové platformy, ale také zahraničních společností – např. Evropské membránové společnosti.

„Tlakové membránové procesy jsou metodou vhodnou pro čištění nebo dělení jak homogenních kapalných směsí, tak i pro separaci vícefázových disperzních systémů. Průmyslové uplatnění nacházejí membránové separace až v několika posledních desítkách let. To však neznamená, že se jedná o metodu zcela novou. Vždyť, například, většina dělicích procesů v živé přírodě probíhá prostřednictvím buněčných membrán. Základním problémem, který bránil, a částečně ještě brání, širšímu průmyslovému využití membránových separací je jednak nedostatek syntetických membrán odpovídajících vlastností a jednak inženýrské zvládnutí procesu tak, aby bylo minimalizováno zanášení membrán. Teprve průmyslová výroba nehomogenních a kompozitních membrán, které jsou dostatečně mechanicky odolné, propustné a mají vysokou selektivitu, společně s rozvojem tzv. metod intenzifikace umožňuje nebývalý rozvoj těchto procesů“, dozvěděla se o tématu přednášky Kateřina Šraitrová, jedna ze studentských organizátorů Science Café v Pardubicích.

Ve své přednášce prof. Mikulášek odpoví posluchačům mimo jiné i na otázky Co jsou to membrány? Jaké faktory ovlivňují výkonnost tlakových membránových procesů? Kde se s nimi můžeme setkat?

Cyklus neformálních diskusních večerů vědců a zájemců o vědu a vědění z řad široké veřejnosti je zasvěcený společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dává návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat odborníků na to, co je zajímá.

Klub 29 – Začátek v 19 hodin. Vstup je volný.


Podzimní série vědeckých kaváren v Pardubicích je pořádána v rámci projektu nesoucího název Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt Science Café, který již úspěšně funguje v mnoha zemích světa, probíhá v České republice od roku 2008 pod záštitou občanského sdružení Otevíráme. Cílem sdružení je vytvářet prostor pro sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti. Science Café usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury. V Pardubicích se večery Science Café začaly pořádat v lednu 2012 a pořádají je studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29. Konají se jednou za měsíc od 19 hodin v Klubu 29 (ul. Svaté Anežky České).

www.facebook.com/SCPardubice

www.sciencecafe.cz

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788