Prezentace odborných prací při soutěžní přehlídce i odborné konferenci na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice

23. říjen 2012

Prezentace odborných prací při soutěžní přehlídce i odborné konferenci na Fakultě restaurování 18. říjen 2012 - 19. říjen 2012 Čtvrtek 18. října a pátek 19. října patřil na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice studentům a prezentacím jejich odborných prací při SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE i ODBORNÉ KONFERENCI.

Ve čtvrtek 18. října se konala v Litomyšli, kde Fakulta restaurování Univerzity Pardubice sídlí, soutěžní přehlídka o nejlepší studentský restaurátorský projekt. Přehlídka byla organizována v rámci Interní grantové agentury Fakulty restaurování, kterou vyhlásil děkan fakulty Ing. Karol Bayer na podporu projektů mimořádné umělecké nebo odborné kvality pro studenty magisterského nebo bakalářského studia.

„Celkem bylo vybráno pět prací z deseti přihlášených projektů. Všechny přihlášené práce byly velmi kvalitní, a proto budou všechny prezentovány také formou posteru. Vybrané projekty budou oceněny čestným uznáním a veřejně prezentovány. Autoři pěti oceněných projektů získají také odměnu ze stipendijního fondu,“ uvedla Ing. Lenka Machačková, organizátorka soutěžní přehlídky.

Představované práce nabídly průřez tvůrčí a odbornou činností studentů na fakultě za uplynulý rok. Projekty hodnotila pětičlenná komise složená z akademických pracovníků fakulty. Rozhodující bylo splnění čtyř kritérií – tvůrčí přínos, přínos oboru, kvalita a možnost publikace projektu. Získaná ocenění jsou nejen motivací pro vlastní další práci studentů, ale také inspirací pro jejich mladší studentské kolegy.

V pátek 19. října pak na čtvrteční soutěžní přehlídku navázala další významná studentská akce -  odborná studentská konference s prezentacemi absolventských prací, které byly na fakultě úspěšně obhájeny v akademickém roce 2009/2010 a 2011/2012. Pozornost se upřela jak k teoretickým, tak praktickým pracím absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění, jejichž obory se zaměřují na restaurování a konzervaci různých děl na různých materiálech a podložkách.

„Vybrané závěrečné práce představili jejich samotní autoři v přibližně deset minut trvajících prezentacích, po kterých následovala krátká diskuse. Prezentované práce svým obsahem reprezentovaly průřez všech čtyř bakalářských a dvojice magisterských oborů, které jsou v současné době vyučovány na naší škole,“ doplnil k prezentačnímu semináři PhDr. Pavel Petr.

Patnáctka mladých restaurátorů měla možnost prezentovat výsledky své práce jak kolegům studentům, tak odborné veřejnosti, některé práce formou posterových sdělení.

Soutěžní přehlídka i prezentační seminář měly přispět k šíření výsledků vědy a výzkumu pěstovaných na Fakultě restaurování, stejně jako seznámit studenty i veřejnost s diskutovanými restaurátorskými tématy.

Obě akce se uskutečnily v prostorách Kongresového sálu státního zámku Litomyšl u příležitosti nadcházejícího dvacátého výročí existence restaurátorského školství v Litomyšli (od roku 1993).

 

Akce pořádané na Fakultě restaurování jsou součástí aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, dvouletého projektu, který Univerzita Pardubice realizuje od června 2012 a který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních populárně-naučných akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, seminářů, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788