Podzimní cyklu přednášek o matematice, fyzice, a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice

23. říjen 2012

Podzimní cyklu přednášek o matematice, fyzice, a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice 11. říjen 2012 Se začátkem akademického roku se opět vrací tradiční cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. První přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 11. října a nesla se v duchu filosofie a jazyka matematiky.

Pravidelný cyklus otevřela přednáška s názvem JAZYK A ZMĚNA. Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. z Katedry didaktiky a didaktiky matematiky Univerzity Karlovy v ní posluchače seznámil nejen s mechanismem vývoje jazyka matematiky, ale zavedl je především do oblasti filosofie matematiky. Zájemci tak měli možnost zjistit, že existuje šest parametrů mechanismu vývoje jazyka a na příkladu jazyka algebry pak přímo viděli, jak tyto mechanismy mění jazyk.

„Prof. Kvasz se od 90. let zabývá filosofií matematiky. Absolvoval dlouhodobé stipendijní pobyty ve Vídni, Londýně, Berkeley a Berlíně. V současnosti působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Za knihu Patterns of  Change, Linguistic Innovations in the Development of Classical  Mathematics (Birkhäuser, 2008) získal v roce 2010 prestižní mezinárodní cenu Fernanda Gila, která bývá někdy nazývána Nobelovou cenou za filozofii,“ odhalil osobu přednášejícího jeden z organizátorů přednášky Ing. Dušan Čermák, Ph.D. 

První přednášku připravil Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky Dopravní fakulty Jana Pernera ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků. Konala se od 17:00 hodin v posluchárně B1 v budově Dopravní fakulty Jana Pernera (Studentská 95). Vstup byl volný.

 

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788