Malí přírodovědci strávili týden plný vědy a dobrodružství v prostorách kampusu Albertov

23. srpen 2011

PJJ_PT_PrFUK_26082011_005 15. srpen 2011 - 19. srpen 2011 Letos v srpnu se konal pilotní příměstský tábor pro děti ve věku 6 – 15 let, který za podpory IPN Podpora technických a přírodovědných oborů a MŠMT organizovala Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zážitkový městský tábor s názvem Přírodovědci byl zaměřený na všechny oblasti přírodních věd, které jsou na PřF UK zkoumánybiologii, geologii, geografii a chemii. O obrovském zájmu dětí i rodičů svědčí fakt, že na 30 vypsaných míst odpovědělo během dvou dnů více než 100 zájemců. Děti posílaly k přihláškám originální motivační dopisy s popisky i nákresy svých přírodovědeckých zkušeností. Pořadatelům tak nezbylo než zařídit turnus navíc, aby dali možnost se zúčastnit co největšímu množství dětí.

Během týdne tak děti mohly pod vedením odborných pracovníků z Přírodovědecké fakulty UK navštívit například Hrdličkovo muzeum člověka, Botanickou zahradu PřF UK, Chlupáčovo muzeum historie Země, Mineralogické muzeum a Mapovou sbírku.  Děti toho během týdne ovšem prožily daleko více. Podnikly paleontologický výlet do pravěku, vyzkoušely si práci se speciální laboratorní technikou a přístroj, jako např. elektronový mikroskop. Vytvořily si vlastní glóby a mapy, z mnohonožek, štírů a chameleonů si udělaly domácí mazlíčky, při skládání koster a rekonstrukcí lebek se staly na chvíli antropology apod.
Také rodiče uvítali tuto snahu Přírodovědecké fakulty nejen pro její zajímavé aktivity, ale především formu městkého tábora, který umožnil v prázdninovém čase zabavit děti, jejichž rodiče například nemají hlídání.