Krajské kolo Ekologické olympiády Pardubického kraje

10. duben 2012

Krajské kolo Ekologické olympiády Pardubického kraje 28. březen 2012 - 29. březen 2012 Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Ekocentrem Zelený dům Chrudim uspořádali ve dnech 28. - 29. 3.2012 krajské kolo Ekologické olympiády Pardubického kraje, které se uskutečnilo za podpory Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Lesů České Republiky, s.p .

Soutěž pro tříčlenná družstva středoškoláků byla zaměřená na porovnávání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí. Skládala se z části teoretické (vědomostní a poznávací test) a praktické (družstva řešila samostatně praktický úkol).

Téma praktické části letošního ročníku krajského kola Ekologické olympiády bylo úzce spjato s vyhlášením letošního roku Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny. Přesné zadání zpracovávaného tématu znělo: „Vliv vodního díla na okolní ekosystémy“.

Celkem se krajského kola zúčastnilo sedm soutěžních družstev, reprezentujících střední školy a gymnázia Pardubického kraje. V obou částech soutěže bylo možné obdržet celkem 300 bodů. Vypracovaná témata praktické části a jejich veřejnou obhajobu hodnotila vybraná komise odborníků sestavená ze dvou členů ČSOP, dvou zástupců CHKO Železné hory a dále zástupce firmy Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Vítězným družstvem krajského kola se stalo družstvo Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi, které tak postoupilo do kola národního. Na druhém místě skončila hned dvě družstva, Středisko Junáka Slatiňany a Gymnázium Pardubice, Mozartova. Třetí místo obsadilo družstvo z Gymnázia Lanškroun.