Konference mladých talentů na Univerzitě Pardubice

17. únor 2013

Konference mladých talentů na Univerzitě Pardubice Ve středu 13. února odpoledne se v univerzitní aule Univerzity Pardubice bude konat veřejná konference studentů oboru Humanitní studia Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Studenti 3. ročníku budou hodnotit výsledky tříleté práce. Obor Humanitní studia byl akreditován v roce 2005, prezentovat se budou tedy budoucí šestí absolventi oboru.

Více než 50 studentů představí při konferenci výsledky své dosavadní práce budoucím zaměstnavatelům a odborné veřejnosti, jakými jsou např. poskytovatelé sociálních služeb, a to nejen na Pardubicku.

Ve svých krátkých vystoupeních budou prezentovat ve čtyřech sekcích nejen své nejvýznamnější studijní úspěchy, studentskou tvůrčí činnost, ale též své osobní profesní cíle a aktivity, které nejsou povinnou součástí studia, nicméně přispívají k rozšíření všestranných dovedností, znalostí a zkušeností studentů pro zahájení kariérního - profesního života. Jedná se např. o zkušenosti z veřejně prospěšných prací, z práce s médii, ze zahraničních stáží či studia, z účasti na specializovaných seminářích a kurzech, a o další osobní tvůrčí aktivity, které znásobují nabyté znalosti z vysokoškolského studia.

Svými profesními portfolii a způsobem prezentace chtějí studenti zároveň ukázat, jak jsou připraveni na budoucí přijímací pohovory a vstup na trh práce.


Studentská konference bude probíhat ve středu 13. února od 16:00 hodin v posluchárnách univerzitní auly v univerzitním kampusu v Polabinách (A1, A3, A4) a pořádá ji Katedra věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. 


kontakt: 
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788