Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

27. březen 2012

DSC_0406.jpg 22. březen 2012 - 23. březen 2012 Ve dnech 22. a 23. 3. 2012 se uskutečnilo krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Festivalu se zúčastnilo celkem 157 prací (104 prací v kategorii Junior a 53 prací v kategorii Středoškolák).

Žáci, kteří měřili své síly a projekty, se do pardubického Ideonu sjeli z 22 základních škol a 17 gymnázií. Někteří žáci se účastnili dokonce obou kategorií. Práce hodnotila porota, která měla celkem 35 členů, a mezi nimi se objevili i akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice z Fakulty chemicko-technologické a z Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Na vítěze čekala následující odměna. V kategorii Junior se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii. V kategorii středoškoláků se autor nejlepšího projektu zúčastní mezinárodní soutěže I-SWEEEP v květnu 2012 v Houstonu, další postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, ze kterého mají možnost dále postoupit do soutěže INTEL ISEF 2013 v USA nebo se zúčastnit odborných akcí v České republice i zahraničí za zvýhodněných podmínek.

Informace o konkrétních vítězích budou doplněny na webových stránkách akce www.fvtp.cz.

Festival vědy a techniky pro děti a mládež se konal již popáté. Je koncipován jako soutěž vědeckých a technických projektů, na jejichž řešení se podílejí právě samotní žáci a studenti. Cílem festivalu je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků ZŠ a středoškoláků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Festival je pořádán v rámci projektu "Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory". Na jeho organizování se podílejí Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s., společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli. Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka.