Fakulta elektrotechniky a informatiky otevřela pro žáky a studenty zájmové kroužky

4. únor 2013

Fakulta elektrotechniky a informatiky otevřela pro žáky a studenty zájmové kroužky Pro zájemce z řad studentů základních i středních škol je připraveno několik typů technických zájmových kroužků. Ty je zavedou např. do světa robotiky nebo mechatroniky, budou připraveny tvůrčí dílny informatiky a základů elektroniky nebo zájmový kroužek multimediálních technologií. Kroužky budou probíhat jednou týdně buď v učebně FEI, nebo přímo na vybrané škole. Zájemci se naučí, jak si sestavit vlastního robota, proniknou do tajů konstrukce základních elektrických obvodů, digitální techniky, programování robotických modelů nebo používání multimediálních technologií a SW.

Zájmové kroužky ROBOTIKY probíhají:

 ● na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích každé úterý 15:15 – 17:15 v učebně IVT1, kroužek vede Ing. Petr Doležel, Ph.D. z Katedry řízení procesů FEI. 

Cílem kroužku je populární a interaktivní formou uvést studenty střední školy do zajímavého světa robotiky a vzbudit v nich zájem o další vzdělávání v tomto oboru. Práce studentů v kroužku je prakticky zaměřená a do značné míry samostatná.

- studenti pracují ve dvojicích se stavebnicí LEGO MINDSTORMS Education NXT, která obsahuje programovatelnou řídicí jednotku, senzory, pohony a množství dílů umožňujících postavit robota roztodivných tvarů a funkcí

- pro začátečníky je nejoblíbenější grafický programovací jazyk

- pokročilejší mohou využít plnohodnotných programovacích nástrojů

- kroužek je rozdělen do několika etap

- každá je uvedena stručnou teoretickou přednáškou, po níž následuje samostatná práce studentů na sérii praktických úloh

- jsou zakončeny soutěží o drobné ceny motivující studenty k dalšímu rozvíjení zájmu o robotiku a porozumění rušivým technickým problémům

● na Základní škole Polabiny I v Pardubicích každé pondělí 14:00 – 17:00 ve specializované učebně fyziky/chemie v pavilonu F, kroužek vede RNDr. David Žák, Ph.D. a Mgr. Karel Myška

Kroužek se snaží popularizovat informatiku a elektroniku pro žáky 2. stupně ZŠ. Žáci si zkouší sestavit a konstruovat výrobky dle předloh, následně také podle vlastních návrhů.

- žáci pracují ve skupinkách po 2 až 4 s robotickými stavebnicemi Fischer-technik a ROBO TX

konstruují roboty a zkouší si je programovat a pracovat se senzory

- naučí se základní principy programování robotů, větvení, cykly

- osvojí si základy práce s motory a senzory

- vyzkouší si tvorbu podprogramů, řízení pohybu pomocí více motorů nebo řízení pohybu robotů dle podnětů z prostředí (hluk, překážky, barvy a další)

- vyzkouší si konstrukci robotů dle vlastních námětů s využitím rozšiřujících stavebnic

- na závěr kroužku se uskuteční výstava s prezentacemi jednotlivých výtvorů a soutěží

 

kontakt:
Ing. Zdenka Černá
referent propagace a publicity projektů
koordinátor
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
e-mail ptpo@upce_cz
telefon 466 036 788