Celostátní kolo fyzikální olympiády proběhlo na Univerzitě Pardubice

27. únor 2012

Celostátní kolo fyzikální olympiády proběhlo na Univerzitě Pardubice 21. únor 2012 - 24. únor 2012 Ve dnech 21. až 24. února se uskutečnilo v laboratořích Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice celostátní kolo 53. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A.

Fyzikální olympiáda je tradiční soutěží pro studenty středních škol, kteří si vedle výuky v rámci osnov našli čas na další zdokonalení v oboru, který většinou chtějí po ukončení střední školy i dále studovat. V rámci soutěže mohou změřit síly s dalšími stejně nadanými studenty a předvést své znalosti i praktické dovednosti.

Celostátní kolo trvalo čtyři dny, během kterých soutěžící řešili jak teoretické, tak experimentální úlohy. Celostátního kola se zúčastnilo celkem 50 soutěžících, z nichž 11 bylo vyhlášeno za vítěze a dalších 20 pak za úspěšné řešitele. Všichni řešitelé kromě gratulace obdrželi také diplom, medaili a další ceny. Vítězem Fyzikální olympiády se stal Ondřej Bartoš (Gymnázium Žďár nad Sázavou), na druhém místě skončil Jakub Krásenský (Gymnázium Jihlava) a třetí místo patřilo Jakubovi Vošmerovi (Gymnázium Brno, Lerchova). Tito tři nejlepší studenti mají také možnost získat příspěvek na studium vysoké školy ve výši 10 000 Kč.

Celostátní kolo Fyzikální olympiády obohatily také přednášky významných osobností české vědy, a sice RNDr. Jiřího Grygara, CSc. a Ing. Dany Drábové, Ph.D.

Nad soutěží převzali záštitu: hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová, primátorka statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková a rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 

Úplné výsledky celostátního kola a další informace o Fyzikální olympiádě je možné získat na adrese www.fyzikalniolympiada.cz.