Celoroční systematická práce s dětmi

31. říjen 2011

V říjnu 2011 byla v rámci projektu Naturtech zahájena aktivita zaměřená na přírodní vědy s názvem Celoroční systematická práce s dětmi . V této aktivitě pokračujeme a stále ji posilujeme, rozšiřujeme, zdokonalujeme.

ZŠ a MŠ Salmova v Blansku zahájila činnost Klubu nadaných dětí. Do organizace schůzek a jejich nápně se intenzivně zapojují vysokoškolští odborníci. Schůzky jsou zaměřeny na posílení logického myšlení dětí, rozšíření jejich obecného rozhledu a především na celkovou podporu přírodních věd. Děti ze 2.-6. třídy se scházejí 1x za 14 dní. Děti absolvují exkurze (např. IQ park v Liberci), na každou schůzku ve škole je pro ně připravena "klubová hra" zaměřená na řešení logických úloh. Děti dále absolvovali schůzku zaměřenou na chemii a přírodovědu, kde pracovali s mikroskopem, atd. V nejbližší době chystáme "klubovou hru" zaměřenou na kartografii, schůzku s fyzikálním zaměřením, atd.
Počet účastníků: 40 dětí ZŠ + 4 pedagogové ZŠ + 2 studenti Pedagogické fakulty